Kronika Nowodworskiej Straży Miejskiej od 6 do 13 maja

Prezentujemy najnowszą kronikę nowodworskiej Straży Miejskiej za okres od 6 do 13 maja. Materiał przygotowała mł. spec. Małgorzata Wójcik.

Z notatnika strażnika….

Interwencje strażników w ubiegłym tygodniu niestety nadal najczęściej podejmowane są w stosunku do kierujących, którzy nieprawidłowo parkują swoje samochody. Świadomość kierowców wzrasta, ale nadal nie jest zadowalająca.

Pamiętajmy, że nieprawidłowo zaparkowany pojazd utrudnia jazdę innym pojazdom, stwarza zagrożenie w ruchu drogowym zarówno pieszych jak i pojazdów poruszających się po tej drodze.
Teren lotniska Warszawa-Modlin pojazdy parkujące poza parkingiem w bocznych uliczkach łamią przepisy ruchu drogowego, gdyż poruszać po nich mogą się tylko pojazdy straży granicznej, ochrony oraz pojazdy osób pracujących na lotnisku mające specjalne przepustki.  Wszystkich innych obowiązuje znak B-2 „zakaz wjazdu wszelkich pojazdów”, oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia. Zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy, kolejny znak, który tam obowiązuje to B-36 „zakaz zatrzymywania się”, a więc kierowca, który wjechał na tę drogę i zatrzymał się lub zaparkował pojazd może zostać ukarany mandatem za zbieg wykroczeń tj. znak B-2 oraz znak B-36.

8.05. teren lotniska Warszawa-Modlin pojazd Mercedes zaparkowany w miejscu obowiązywania znaku B-36,
9.05 teren lotniska Warszawa-Modlin pojazd VW zaparkowany w miejscu obowiązywania znaku B-36.

W mieście najczęściej nadal łamiemy przepisy parkując na chodniku i nie pozostawiając 1,5 m wolnego chodnika dla pieszych są i tacy, którzy parkują na całej jego szerokości zmuszając pieszych do schodzenia na jezdnię. Ponadto parkujemy na przejściach dla pieszych lub bardzo blisko nich, tym samym stwarzamy realne zagrożenie, że pieszy wychodząc zza tak zaparkowanego samochodu nie jest widoczny dla pojazdów poruszających się po jezdni, co może skutkować potrąceniem go przez pojazd. Pamiętajmy, dzieci szczególnie narażone są na tego typu sytuacje.

A oto kilka z interwencji:
8.05. ul. Modlińska pojazd VW zaparkowany w strefie obowiązywania znaku B-36,
9.05. Oś. Młodych ul. Szarych Szeregów pojazd BMW zaparkowany na przejściu dla pieszych,
9.05. ul. Wybickiego pojazd Volvo zaparkowany w obrębie skrzyżowania,
9.05. ul. Harcerska pojazd Kia zaparkowany na miejscu dla osoby niepełnosprawnej,
11.05. ul. Długa parkowanie na chodniku,
11.05. ul. Jana Nałęcza parkowanie w obrębie skrzyżowania,
11.05. ul. Modlińska/Legionów pojazdy Audi, Toyota, BMW zaparkowane na przejściu dla pieszych,
12.05. ul. Bohaterów Modlina pojazd Toyota zaparkowany na przejściu dla pieszych,
12.05. ul. Bohaterów Modlina pojazd Dodge zaparkowany na przejściu dla pieszych.
W minionym tygodniu strażnicy podejmowali również czynności w stosunku do osób spożywających alkohol w miejscach publicznych jak również osób nietrzeźwych.
13.05. Targowisko Miejskie mężczyzna, który usiłował sprzedać psa na Targowisku Miejskim został przez strażników wylegitymowany i pouczony o zakazie. Odstąpił od sprzedaży. 1 stycznia 2013r. weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. Od nowego roku handel psami i kotami poza rejestrowanymi hodowlami jest nielegalny. Zgodnie z nowelizacją wykroczeniem jest zarówno sprzedawanie i kupowanie zwierząt domowych na targowiskach, targach, giełdach, jak i prowadzenie targowisk, na których handluje się zwierzętami domowymi. Psami i kotami można handlować tylko w miejscach ich chowu lub hodowlach. Zwierzęta te można kupić także w schroniskach.

13.05. ul. Dębowa spalanie odpadów w ognisku, pracownicy budowy zostali pouczeni, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (D.U. Z 2013r. poz. 21 z późn. zm.), termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub w, współspalarniach, „kto termicznie przekształca odpady poza spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny”, jest to żadna kara, bo cennym zdrowiem zapłacimy za to wszyscy. Ognisko zagaszono. W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców apelujemy, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy, nie palić odpadów na ogniskach, przyczynimy się tym do poprawy, jakości zdrowia i życia nas wszystkich.

Kontrole porządkowe prowadzone przez strażników w tym tygodniu dotyczyły m.in.:
9.05. brak włazów w studzienkach pod mostem trasa nr 7,
9.05. rondo Hallera uszkodzone słupki i znak drogowy, sprawca został ustalony trwają czynności,
10.05. ul. Wojska Polskiego ścierwo kota zabezpieczono i zgłoszono do firmy utylizacyjnej,
11.05. Warszawska/Modlińska koleina zrobiona przez pojazd w terenie zielonym na rondzie,
11.05. ul. Mieszka I zabrudzenie jezdni przy przejeździe kolejowym sprawca ustalony trwają czynności tej sprawie,
12.05. brak zasilania w infomacie i uszkodzona płyta. Operator monitoringu zarejestrował to zdarzenie, całość materiałów zostanie przekazana do KPP.

Wszystkie nieprawidłowości są przez strażników zgłaszane do odpowiednich firm lub wydziałów w Urzędzie Miejskim i monitorowane jest ich usuwanie.

Z działań profilaktycznych nadal realizujemy zajęcia w szkołach z młodzieżą i dziećmi na temat pierwszej pomocy podczas zdarzenia drogowego, są one przygotowaniem do konkursu „Nie jestem obojętny pomagam, bo umiem”, który odbędzie się 2 czerwca na lotnisku Warszawa-Modlin. Konkurs organizuje Straż Miejska wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie oraz OSP-Ratownictwo Wodne, pod patronatem Burmistrza Miasta.