Modlin Twierdza: Bardzo ważne ćwiczenia psów ratowniczych

Teren działania Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego z Modlina Twierdzy to okolica dwóch rzek Wisły i Narwi. Takie ukształtowanie terenu powoduje, że praktycznie przy każdej akcji poszukiwawczej jeden ze scenariuszy przewiduje przeszukanie linii brzegowej.

Bardzo często bywa tak, iż z uwagi na ukształtowanie terenu i warunki atmosferyczne sprawdzenie linii brzegowej od strony lądu jest praktycznie nie możliwe, dlatego strażacy zaczęli pracować nad koncepcją wykorzystania łodzi motorowych w taki sposób aby psy ratownicze przeszukiwały brzeg będąc na pokładzie. Po rozważaniach i konsultacjach teoretycznych, przyszedł czas na praktykę!

W minioną sobotę wspólnie z Barbara Grel, oraz Merdu-Merdu odbyły się warsztaty których głównym tematem było przeszukanie linii brzegowej.

Ja zawsze okazało się, iż psy to niesamowicie inteligentne istoty a ich nosy to najlepsze narzędzie poszukiwawcze.