Modlin Twierdza: OSP Ratownictwo Wodne w KSRG

W poniedziałek (23.12) na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej opublikowano wykaz jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Wśród nich znalazła się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne z Modlina Twierdzy.

Druhowie cały rok przygotowywali się do wejścia do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Zakupiono nowoczesny sprzęt oraz umundurowanie potrzebne do różnego rodzaju akcji.

– Obecnie w jednostce uprawnionych do wyjazdu na akcje ratowniczą mamy 42 druhów. Wśród nich jest 27 ratowników wodnych a po kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy 32. Do pracy pod wodą mamy 12 nurków. Posiadamy również 3 psy z uprawnieniami do prowadzenia akcji poszukiwawczych a następne 9 w trakcie szkolenia. W psiej grupie jest również 10 pełnoprawnych strażaków – mówi Mariusz Torbus prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Modlinie Twierdzy.

Wejście do systemu spowoduje większe wykorzystanie potencjału ratowniczego jednostki nie tylko na terenie powiatu nowodworskiego ale również na terenie całego kraju.