Modlin Twierdza: Trwa usuwanie awarii wodociągowej

Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z Nowego Dworu Mazowieckiego od piątkowej nocy (9.09) usuwają awarię sieci wodociągowej do jakiej doszło w Modlinie Twierdzy. Na terenie koszar doszło do rozszczelnienia rury i woda przedostała się do instalacji deszczowej. Przez kilka godzin w nocy mieszkańcy nie mieli wody w kranach.

Do usuwania awarii skierowano zespół pracowników ZWiK, którzy zlokalizowali wyciek i usuwają powstałą awarię.