Nowa siedziba Komendy Wojewódzkiej PSP

7 października 2016 roku w Warszawie miała miejsce uroczystość otwarcia nowej siedziby Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku oraz przeglądu pododdziałów przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Mariusza Błaszczaka, któremu asystował Komendant Główny PSP nadbryg. Leszek Suski.

Po odegraniu hymnu państwowego wszystkich zebranych, na placu przed budynkiem nowej komendy, przywitał Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Kurek.

Pierwszym punktem uroczystości było wręczenie sztandaru dla Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Akt nadania ufundowania sztandaru przeczytał prezes ZG ZEiRP RP pan Krzysztof Maślankiewicz następnie przedstawiciel Komendanta Głównego PSP odczytał akt nadania sztandaru. Wyróżnione osoby wbiły pamiątkowe gwoździe w drzewce sztandaru oraz dokonały wpisu do księgi pamiątkowej. Następnie Metropolita Warszawski ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz oraz kapelan mazowieckich strażaków ks. kpt. Jerzy Sieńkowski poświęcili sztandar Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Wręczenia sztandaru dokonał Komendant Główny PSP nadbryg. Leszek Suski, który przekazał go prezesowi ZG ZEiRP RP, a ten uroczyście przekazał sztandar w ręce pocztu sztandarowego. Następnie poczet sztandarowy zaprezentował sztandar przed frontem kompanii honorowej SGSP, towarzyszących pocztów sztandarowych oraz zaproszonych gości.

Następnym punktem uroczystości było wręczanie wyróżniającym się mazowieckim strażakom medali i odznaczeń. Podczas uroczystości wręczano medale „Za długoletnia służbę” przyznawany przez Prezydenta RP, odznaczenia resortowe MSWiA „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej” oraz medale „Za zasługi dla pożarnictwa”.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było otwarcie nowej siedziby Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak, Komendant Główny PSP, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP oraz Jego eminencja ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz.

Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz Kardynał Kazimierz Nycz oraz kapelan mazowieckich strażaków ks. kpt. Jerzy Sieńkowski.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście i strażacy zwiedzali nowo otwartą komendę oraz dokonywali wpisów do księgi pamiątkowej.

Dane obiektu:
-Powierzchnia zabudowy 706 m2
-Powierzchnia całkowita 4222m2
-Powierzchnia użytkowa 3514m2
-Kubatura 11394m3
-Wysokość budynku 19 m
-Liczba kondygnacji 4

Opracowanie: st. kpt. Karol Kierzkowski – KW PSP w Warszawie,
Zdjęcia: asp. sztab. Piotr Tabencki, mł. bryg. Cezary Szarawarski.