Nowe miejsca parkingowe przy PKP

Urząd Miejski w Nasielsku informuje, iż wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom osób korzystających ze stacji PKP w Nasielsku, w ramach środków własnych wykonał utwardzenie terenu należącego do PKP w celu stworzenia możliwości bezpiecznego zaparkowania samochodów. Teren na którym zostało wykonane utwardzenie ma powierzchnię ok. 600 metrów kwadratowych i zgodnie z zawartą umową dzierżawy z PKP Gmina Nasielsk posiada prawo do dysponowania ww. terenem. Dzięki wykonaniu utwardzenia terenu PKP została stworzona możliwość parkingu dla ok. 25 aut.
Biorąc pod uwagę powyższe zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane zamieszczeniem reklamy własnej firmy do kontaktu z Urzędem Miejskim w Nasielsku za pośrednictwem e-mail: um@nasielsk.pl w tytule e-mail prosimy wpisać „Reklama przy PKP”.