Nowy Dwór Maz: Dodatkowa karetka w ciągu dnia

Od 1 stycznia 2018 roku w godzinach 7-19 w Nowym Dworze Mazowieckim dyżurować będzie dodatkowa karetka z podstawową obsadą medyczną. Takie założenie prezentuje Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie Województwa Mazowieckiego.

Obecnie w powiecie nowodworskim zlokalizowane są 4 zespoły wyjazdowe Ratownictwa Medycznego. Karetka z lekarzem znajduje się w Nowym Dworze Mazowieckim i Nasielsku. Zespoły z ratownikami medycznymi znajdują się w Zakroczymiu i Kazuniu Polskim. Wszystkie zespoły pełnią dyżur 24 godziny na dobę. Od nowego roku do pomocy zostanie dołożona jeszcze jedna karetka typu podstawowego. Zespół dostępny będzie w godzinach 7-19 i stacjonować będzie przy ulicy Miodowej wraz z zespołem specjalistycznym.

Dzięki dodaniu kolejnej karetki ma skrócić się czas dotarcia medyków do pacjenta. Kilka dni temu pisaliśmy jak w budynku Poczty Polskiej przy ulicy Modlińskiej, potrzebna była interwencja ratownictwa medycznego. Niestety w okolicy nie było wolnej karetki i na miejsce przyjechała straż pożarna. Więcej tutaj

Zespół z Nowego Dworu Mazowieckiego swoim zasięgiem obejmuje również część gmin Wieliszew oraz Jabłonna, gdzie w razie zagrożenia życia ma najbliżej. Dzięki dodatkowej karetce uniknie się długiego oczekiwania na przyjazd pomocy medycznej.