Nowy Dwór Maz: III miejsce w konkursie „Patrol Roku”

Spośród 24 par patrolowych z garnizonu, które wzięły udział w konkursie, wyłoniono stołeczną „Parę Roku 2017”. Pierwszego dnia zawodów policjanci sprawdzali swoje umiejętności strzeleckie, techniki obezwładniania osoby i pokonywali policyjny tor przeszkód. Najlepsi z nich pojadą we wrześniu na ogólnopolskie zawody do Szkoły Policji w Słupsku.

Finał eliminacji konkursu na szczeblu Komendy Stołecznej Policji zorganizowany został przez Wydział Prewencji KSP. Zawody odbywały się w dniach 19 – 20 czerwca w Wydziale Doskonalenia Zawodowego KSP oraz na strzelnicy KGP w Warszawie ul. Iwicka.

Uczestniczyły w nim 24 pary patrolowe, które na co dzień pełnią służbę w komendach rejonowych i powiatowych Policji, komisariatach specjalistycznych oraz wydziałach: Wywiadowczo-Patrolowym i Ochrony Placówek Dyplomatycznych.

Ważnym aspektem zawodów jest, że wyniki uzyskane przez uczestników zawodów, uwzględniane są w procesie doskonalenia zawodowego policjantów.

Patrole rywalizowały ze sobą w 6 konkurencjach:
1. Test Wiedzy Zawodowej.
2. Stosowanie Technik Obezwładniania osób.
3. Przeprowadzanie Interwencji Policyjnych.
4. Udzielanie Pierwszej Pomocy.
5. Policyjny Tor Przeszkód.
6. Strzelanie Sytuacyjne.
W toku konkurencji funkcjonariusze musieli wykazać się nie tylko sprawnością fizyczną i celnym okiem, ale także wiedzą zawodową oraz umiejętnościami z zakresu pomocy przedmedycznej.

Zwyciężył patrol z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, II miejsce zajęli policjanci z Komendy Powiatowej Policji Warszawa Zachód, III notę osiągnęli funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji z Nowego Dworu Mazowieckiego. Niestety, w tym roku nie przystąpiła do walki, ani jedna żeńska „para patrolowa”.

Na 24 ogólnopolski konkurs Policjantów Prewencji – Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku 2017”, który organizowany jest przez Szkołę Policji w Słupsku, pojadą policjanci z KRP Warszawa VII i KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Na szczeblu KSP dla najlepszych par przewidziane zostały nagrody pieniężne, dodatkowy urlop oraz dyplomy.

/KPP Nowy Dwór Maz/