Nowy Dwór Maz: Nigeryjczyk zatrzymany na lotnisku

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa–Modlin na terenie lotniska przeprowadzają cykliczne kontrole legalności pobytu cudzoziemców przebywających w hali przylotów. Podczas jednej z takich kontroli zatrzymali obywatela Nigerii z włoskim dowodem osobistym.

26-letni Nigeryjczyk do kontroli okazał paszport wydany przez władze Nigerii oraz włoski dowód osobisty wydawany cudzoziemcom. Jednak żaden z tych dokumentów nie upoważniał cudzoziemca do pobytu na terytorium Polski. Po dokonaniu sprawdzeń okazało się, że mężczyzna nie posiada też legalnego pobytu na terytorium Włoch. W związku z tym cudzoziemiec został zatrzymany, otrzymał też mandat karny za przekroczenie granicy państwowej RP wbrew przepisom (art. 49a § 1 Kodeksu Wykroczeń).

Następnie wobec zatrzymanego zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do powrotu. Komendant Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin wystąpił do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim z wnioskiem o umieszczenie obywatela Nigerii w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli na okres 3 miesięcy. Sąd przychylił się do wniosku, wydając stosowne postanowienie.