Nowy Dwór Maz: Nowy samochód z drabiną w 2017 roku

28 grudnia 2016 roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” w skrócie DAR realizowanego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dzięki dofinansowaniu do nowodworskich strażaków trafi samochód z drabiną mechaniczną (SD 30).

Realizacja projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i osób przebywających na terenie Polski. Ponadto, projekt przyczyni się do poprawy jakości i skuteczności działań ratowniczych, co przełoży się bezpośrednio na zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska naturalnego.

Beneficjentem projektu jest KG PSP. Komendy Wojewódzkie PSP są podmiotami upoważnionymi do ponoszenia wydatków kwalifikowanych, będą prowadziły postępowania przetargowe, występowały o środki, dokonywały płatności oraz odbierały zakupiony sprzęt.

Wartość projektu to 141 181 000 PLN, z czego wkład Funduszu Spójności wynosi 120 003 850 PLN.

/PJ/