Nowy Dwór Maz: Objęcie obowiązków Komendanta Policji

W piątek (3.02) w obecności Komendanta Stołecznego Policji, inspektora Roberta Żebrowskiego, nastąpiło uroczyste objęcie stanowiska Komendanta Powiatowego Policji przez młodszego inspektora Marka Chodakowskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnego samorządu na czele z Panią Magdaleną Biernacką – Starostą Nowodworskim, kierownictwo nowodworskiej prokuratury oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb.

Szczególny charakter miała odprawa kadry kierowniczej nowodworskiej komendy. O godzinie 12.00 Komendant Komisariatu Policji w Czosnowie, podinsp. Robert Bendowski, złożył meldunek Komendantowi Stołecznemu Policji inspektorowi Robertowi Żebrowskiemu. Następnie nastąpiło uroczyste objęcie stanowiska Komendanta Powiatowego Policji.

Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji odczytał decyzję Komendanta Stołecznego dotyczący powołania inspektora Marka Chodakowskiego na nowe stanowisko służbowe. Zgodnie z tradycją podczas ceremonii miało miejsce powitanie inspektora Chodakowskiego ze sztandarem oraz uroczyste złożenie meldunku Szefowi Stołecznej Policji o objęciu stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Mazowieckim.

Komendant Stołeczny Policji, inspektor Robert Żebrowski, o nowym Szefie Nowodworskiej Policji powiedział, że jest pewien, iż jego doświadczenie zawodowe oraz potencjał, który posiada, przyczynią się do jeszcze większego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Nowy Komendant, inspektor Marek Chodakowski, podziękował Komendantowi Stołecznemu za obdarzenie go zaufaniem oraz zapewnił, iż uczyni wszystko, aby mieszkańcy powiatu nowodworskiego czuli się bezpiecznie. Wyraził głębokie przekonanie, iż współpraca z samorządami, prokuraturą oraz wymiarem sprawiedliwości układać się będzie na jak najlepszym poziomie.

Słowa gratulacji dla inspektora Chodakowskiego przekazali Starosta, Szefowa Nowodworskiej Prokuratury, Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego oraz Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego.

Oficjalną część uroczystości zakończyło odprowadzenie pocztu sztandarowego i meldunek o zakończeniu uroczystej zbiórki.

/KPP Nowy Dwór Maz/