Nowy Dwór Maz: Opracowują Strategię Rozwoju Miasta

W poniedziałek (7.03) w sali widowiskowej Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się pierwsze spotkanie związane z konsultacjami społecznymi, dotyczącymi przygotowania strategii rozwoju miasta do 2030 roku.

Burmistrz Jacek Kowalski omówił jaka jest idea konsultacji oraz wyniki 120 ankiet wypełnionych na stronie www.strategiandm.pl

Ponad 60% mieszkańców ocenia warunki życia na poziome 3-4. Tylko 5% osób wypełniających ankiety uznało, że warunki życia są niedostateczne. 

07

Ponad 60% ankietowanych uważa również, że warunki życia w Nowym Dworze Mazowieckim zmieniły się na lepsze.

09

Mieszkańcy na plus zauważyli min. rozwój infrastruktury, jaki w minionych 15 latach się dokonał oraz pozytywnie odebrali wygląd miasta i budowę obiektów Nowodworskiego Sportu i Rekreacji (pływalnia).

Negatywnie ocenili brak oferty kulturalnej. W mieście według ankietowanych, mieszkańcy cierpią z powodu braku kina czy kawiarni, gdzie można spotkać się ze znajomymi.

Najważniejszą inwestycją była oczywiście budowa Mazowieckiego Portu Lotniczego. W swoich ankietach zauważyli to również mieszkańcy. Dzięki lotnisku wiele osób znalazło miejsca pracy jak nie na terenie samego portu lotniczego to w infrastrukturze około lotniskowej.

Mieszkańcy chcieliby aby miasto rozwijało się w kierunku im najbliższym, a więc budownictwo mieszkaniowe, szkoły, miejsca do rozrywki itp. W internetowej sondzie na drugim miejscu ulokowano rozwój przemysłu, co wiąże się z nowymi miejscami pracy.

Dopiero na trzecim miejscu mieszkańcy chcą rozwoju turystyki w Nowym Dworze Mazowieckim i to nie tylko na terenie Twierdzy Modlin ale i w innych częściach miasta.

13

Jako najpilniejsze do realizacji zadania, w internetowej ankiecie uznano poprawę oferty kulturalnej. Mieszkańcy chcieliby w swoim mieście mieć kino. W związku z budową nowych osiedli w mieście przybywa mieszkańców zarówno małych jak i dużych a co za tym idzie potrzeba jest budowy żłobka, przedszkola. Istotnym też elementem jest potrzeba poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta.

14

Zebrani na sali, zastanawiali się również nad tym jak dotrzeć z informacją o konsultacjach do innych. Wśród pomysłów jakie padły z sali były min.

– organizacja spotkań na terenie każdego osiedla
– ulotka informacyjna dołączona do gazet lub dostarczona do skrzynki pocztowej
– informacje na bieżąco w internecie
– informacja do stowarzyszeń działających w mieście
– ankieta o Nowym Dworze Mazowieckim dla gości hotelowych
– spotkania w małych grupach roboczych.

Opracowanie strategii może potrwać nawet rok. Burmistrz na spotkaniu mówił, że nikomu nie zależy na tym aby zrobić to w ciągu 2-3 miesięcy. Wolą skupić się na pracy i dokument przygotować dokładnie.

” To ma być nasz Nowy Dwór Mazowiecki”