Nowy Dwór Maz: Strażacy na spotkaniach z młodzieżą

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie z obu nowodworskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tuż przed feriami zimowymi odbyli szereg spotkań z młodzieżą w ramach akcji Bezpieczne Ferie.

Podczas spotkań w szkołach strażacy z PSP i OSP Nowy Dwór spotkali się z 70 uczniami a strażacy z OSP Ratownictwo Wodne z ponad 300 uczniami ze szkół w Nowym Dworze Mazowieckim oraz w Emolinku gm. Zakroczym.

Ferie zimowe na terenie województwa mazowieckiego zaczynają się w dniu 28 stycznia i będą trwać do 8 lutego. Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i satysfakcji naszych dzieci podczas feryjnego wypoczynku, Wojewoda Mazowiecki uruchomił kampanię edukacyjno-informacyjną o nazwie „Bezpieczne ferie 2019”. Główne założenia kampanii są następujące:

Akcja edukacyjna wśród dzieci i młodzieży szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z korzystaniem z tzw. dzikich lodowisk, zagrożeń pożarowych w budynkach mieszkalnych, w tym niebezpieczeństw wynikających z emisji tlenku węgla oraz zasady zgłaszania zdarzeń na numery alarmowe 998 i 112.

Partnerami Państwowej Straży Pożarnej w realizacji założeń kampanii „Bezpieczne ferie 2019” są:
– Mazowiecki Kurator Oświaty w zakresie kontroli miejsc i organizatorów zimowego wypoczynku pod względem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
– Policja w zakresie wspólnych działań edukacyjno-informacyjnych oraz w ramach współpracy przy organizacji pokazów ratownictwa dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz lokalnych społeczności podczas ćwiczeń jednostek straży pożarnej na zamarzniętych akwenach.