Nowy Dwór Maz: Strażacy otrzymają Mikrobusa

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim znalazła się na liście projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I”, zakłada on zakup prawie 200 nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych i specjalnych dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Do Nowego Dworu Mazowieckiego trafi mikrobus do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą.

Przedmiotem projektu jest doposażenie jednostek służb ratowniczych w pojazdy i/lub specjalistyczny sprzęt techniczny. Jego realizacja ma wpłynąć na poprawę stanu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym dzięki usprawnieniu możliwości likwidacji skutków powstałych zagrożeń dla życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego na terenie Polski.

W ramach projektu sąsiednie Legionowo otrzyma lekki samochód zaopatrzeniowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton. Do Wołomina trafi zaś średni samochód ratowniczo – gaśniczy kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie.

Realizacja projektu rozpocznie się w 2017 roku, na 2018 rok zaplanowano największe dostawy sprzętu i rozliczenie rzeczowe. Projekt „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym – etap I” realizowany jest w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce. Wartość projektu to 202 750 000 PLN, z czego wkład Funduszu Spójności wynosi 172 337 500 PLN.