Nowy Dwór Maz: WOPR z ministerialnym dofinansowaniem

Nowodworskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe znalazło się na liście przedsięwzięć do realizacji w ramach porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Środowiska w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Zgodnie z treścią §1 ust. 7 nowego Porozumienia dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dedykowane jest dla organizacji pozarządowych uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych, przy czym przewiduje się dofinansowanie do 50% kosztów kwalifikowanych poszczególnych zadań i w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł dla danego zadania.

Minister Spraw Wewnętrznych zaakceptował w dniu 12 kwietnia 2016 r. listę przedsięwzięć do realizacji ze środków NFOŚiGW w 2016 r., na której umieszczono wykaz sprzętu ratowniczego na kwotę 4 mln zł dla 24 podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dotację na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego ze środków NFOŚiGW. Lista ta w dniu 21 kwietnia br. została przesłana do Ministra Środowiska celem zaopiniowania pod względem zgodności z zakresem określonym w Porozumieniu, a następnie – po pozytywnym zaopiniowaniu – będzie podstawą do rozpoczęcia przez wybrane podmioty procedury uruchamiania przyznanych środków finansowych.

Dzięki umieszczeniu na ministerialnej liście Nowodworskiego WOPR, będzie można pozyskać środki w kwocie 150.000 złotych na zakup łodzi wodnej typu RIB z silnikiem stacjonarnym strugo wodnym z konsolą sterującą, sonarem, radarem i przyczepą podwoziową.

Wyposażeni w niezbędny sprzęt będą również ratownicy. W tym celu zakupić będzie można kombinezon suchy -4szt., kamizelki asekuracyjne-4szt., skafander lodowo-ratowniczy EQUES –R – 4szt., sanie lodowe z wyposażeniem i kołowrotem ratowniczym – 1szt., zestaw medyczny PSP-R1 z szynami Kramera i deską ortopedyczną.

Podziałem środków oraz ich wydatkowaniem zajmować się będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aby Nowodworski WOPR otrzymał dofinansowanie, musi posiadać środki własne również w kwocie 150.000 złotych.