Nowy Dwór Maz: Zmiana na stanowisku Komendanta PSP

W czwartek (31.10) w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim nastąpiło uroczyste zdanie i jednocześnie przekazanie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Dotychczasowy Komendant Powiatowy w Nowym Dworze Mazowieckim st. bryg. Andrzej Wieteska podjął decyzję o przejściu na zaopatrzenie emerytalne. Na stanowisko p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim z dniem 1 listopada 2019 r. Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP wyznaczył bryg. Radosława Parapurę, który dotychczas pełnił służbę jako Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Warszawie.

Na stanowisku komendanta nowodworskiej PSP st. bryg. Andrzej Wieteska służył od lipca 2017 roku, a służbę pożarniczą zakończył po 32 latach. Został odwołany przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z dniem 31 października 2019 roku.

Bryg. Radosław Parapura z warszawską strażą pożarną związany był od 1996 roku, gdzie zajmował kolejno stanowiska: dowódcy sekcji JRG 3, Oficera a następnie Zastępcy Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego, Dowódcy JRG 9 i Dowódcy JRG 1.

W uroczystości pożegnania st. bryg. Andrzeja Wieteski oraz przejęcia obowiązków Komendanta Powiatowego PSP przez bryg. Radosława Parapurę uczestniczył nadbryg. Bogdan Łasica, Mazowiecki Komendant Wojewódzki, bryg. Rafał Zdziennicki, Naczelnik Wydziału Kadr KW PSP w Warszawie, a także Krzysztof Kapusta, Starosta Nowodworski oraz Paweł Calak, Wicestarosta Nowodworski.