Lotnisko: Nie opuścili Polski po odmowie zgody na pobyt czasowy

Troje cudzoziemców: Ukrainka, Irańczyk i Jordańczyk zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin za brak dokumentów pobytowych.

W wyniku kontroli legalności pobytu wobec cudzoziemców przeprowadzonej na terenie woj. mazowieckiego funkcjonariusze ujawnili, a następnie zatrzymali dwie kobiety i mężczyznę, którzy naruszyli przepisy pobytowe w naszym kraju. Obywatelce Ukrainy Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy, w związku z tym karta pobytu, którą okazała do kontroli utraciła ważność. Kobieta nie przedstawiła innego dokumentu potwierdzającego jej legalny pobyt na terytorium RP, dlatego też zostanie zobowiązana do powrotu z zakazem ponownego wjazdu na okres 6 miesięcy. Z kolei Jordańczyk złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium naszego kraju, jednak Wojewoda Mazowiecki wniosek rozpatrzył negatywnie, nie zezwalając cudzoziemcowi na pobyt. Po zakończeniu czynności mężczyzna również otrzyma zobowiązanie do powrotu do kraju pochodzenia. Trzeci z zatrzymanych – obywatel Iranu – nie opuścił Polski po odmowie udzielenia zgody na pobyt czasowy ze względu na braki formalne we wniosku. Cudzoziemiec nie ponawiał więcej próby zalegalizowania swojego pobytu, mimo, że w Polsce przebywał od ponad roku. On również będzie musiał opuścić nasz kraj.

Zobacz również