Modlin Twierdza

Modlin Twierdza: Przepompownia w rejestrze zabytków

Do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego wpisano budynek przepompowni położonej przy ul. Księstwa Warszawskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, z uwagi na zachowane wartości artystyczne, historyczne i naukowe obiektu. Postępowanie przeprowadzone zostało w związku z wnioskiem organizacji społecznej Stowarzyszenia na rzecz Krajobrazu Kulturowego.

Modlin Twierdza: Zimowy Runmageddon zakończony sukcesem

Twierdza Modlin zapłonęła sportowymi emocjami uczestników Zimowego Runmageddonu. Organizatorowi cyklu ekstremalnych biegów przez przeszkody udało się zorganizować event zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami. Dzięki współpracy z lokalną policją, powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz władzami Nowego Dworu, Zimowy Runmageddon zakończył się sukcesem i dostarczył wspaniałych wrażeń uczestnikom.