Pomiechowo: Wikary mianowany administratorem

Wikariusz parafii św. Anny w Pomiechowie ks. mgr Jacek Kędzierski, mianowany został administratorem parafii pw. św. Anny w Żałem. 

Kuria Diecezjalna Płocka poinformowała o zmianach personalnych na stanowiskach proboszczów i administratorów. To pierwsza część translokat na terenie diecezji płockiej. Druga część nastąpi w połowie sierpnia. Wtedy ogłoszone zostaną zmiany na stanowiskach wikariuszy.

MK