Profilaktyka Wad Kręgosłupa

Dyrektor Nowodworskiego Centrum Medycznego Jacek Kacperski podpisał umowy o dotacje na realizację zadań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Profilaktyka wad kręgosłupa w gminie Czosnów”, „Profilaktyka wad kręgosłupa w gminie Leoncin”, „Profilaktyka wad kręgosłupa w gminie Nasielsk”, „Profilaktyka wad kręgosłupa w gminie Nowy Dwór Mazowiecki”, „Profilaktyka wad kręgosłupa w gminie Pomiechówek”, „Profilaktyka wad kręgosłupa w gminie Zakroczym” oraz „Profilaktyka otyłości wśród dzieci w mieście Nowy Dwór Mazowiecki”.

Na te cele przekazano łącznie 2 621 455,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Projekt kierowany jest do dzieci z klas 1-6 szkół podstawowych z terenu wszystkich sześciu gmin powiatu nowodworskiego, u których w ramach badań kwalifikacyjnych zostanie stwierdzona wada kręgosłupa lub otyłość.

Projekty przewidują objęcie uczestników następującymi formami wsparcia:
– działania informacyjno – edukacyjne obejmujące badania ankietowe sprawdzające poziom wiedzy z zakresu wad kręgosłupa oraz otyłości, edukację zdrowotną oraz ponowne badania ankietowe (działania skierowane do dzieci i rodziców);
– interwencje terapeutyczne obejmujące zajęcia ruchowe (co najmniej 2 razy w tygodniu w module wad kręgosłupa oraz co najmniej 2 razy w tygodniu w module otyłości), badania lekarskie – prowadzone na początku, w połowie interwencji oraz na koniec, 3 indywidualne porady świadczone przez lekarza lub fizjoterapeutę, wsparcie dietetyka w liczbie 5 spotkań indywidualnych.
Łącznie w okresie realizacji zadania tj. do czerwca 2021 r. wsparciem zostanie objętych 432 dzieci w module wad kręgosłupa i 84 dzieci otyłych. Wsparcie kierowane do dzieci trwać będzie od 3 do 9 miesięcy.

Rekrutacja do projektów rozpocznie się we wrześniu, przed jej uruchomieniem zostanie upubliczniony Regulamin rekrutacji oraz zasad uczestnictwa w projektach.