W czołówce po “Schetynówkę”

W czwartek - 30 października br. została zatwierdzona wstępna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" na rok 2015 tzw. „Schetynówka”.

Miasto Nowy Dwór Mazowiecki złożyło wniosek pn. Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi nr 630 i 631, który został zakwalifikowany do dofinansowania.

W ramach naboru, gminy złożyły łącznie 106 wniosków, z czego 35 zostało wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania.
Nasz wniosek został bardzo wysoko oceniony i umieszczony na 8 miejscu. Otrzymaliśmy 33 pkt. (tak jak trzy inne gminy), a najwyżej oceniony wniosek dostał 33,6 pkt., dlatego mamy powód do dumy i oczekiwań, że otrzymamy dofinansowanie.

W ramach realizacji tego zadania dokończymy przebudowę ul. Leśnej i budowę ostatniego odcinka ul. Przemysłowej. Łącznie zostanie zbudowane 902,1 mb nowej nawierzchni drogowej wraz z oświetleniem, chodnikami oraz ścieżką rowerową wzdłuż ul. Przemysłowej. Łączny koszt tej inwestycji to ponad 5 mln zł., a pozyskana dotacja to 2,5 ml złotych.

Do 30.11.2014 r. zostanie ogłoszona przez Wojewodę ostateczna lista rankingowa wniosków i przedłożona do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Mamy nadzieję że pod koniec roku, będziemy mogli poinformować o terminie podpisania umowy o dofinansowanie i rozpocząć realizację inwestycji.

autor: Aneta Pielach-Pierścieniak