Zarzuty dla byłej radnej i byłej kierownik GOPS

Była radna Rady Miejskiej w Zakroczymiu i była Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą Olga Ch., została przesłuchana przez prokuratora i usłyszała zarzuty nadużycia uprawnień. Podejrzana przyznała się do zarzutów przelania na swoje prywatne konto, pieniędzy w kwocie ponad 177 tysięcy złotych.

Zwolniona dyscyplinarnie pod koniec października 2018 roku kierownik GOPS w Czerwińsku nad Wisłą, w tym czasie sprawowała również mandat radnej Rady Miejskiej w Zakroczymiu. W miniony czwartek (10.01.) w Prokuraturze Rejonowej w Płońsku, została przesłuchana i przedstawiono jej zarzuty z art. 231 §1 i 2 kodeksu karnego.

Byłej kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwińsku nad Wisłą przedstawiono zarzuty przywłaszczenia pieniędzy na łączną kwotę około 177 tysięcy złotych. Kobieta została przesłuchana jako podejrzana i wobec niej zastosowano nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu pracy w organach państwowych i samorządowych oraz spółkach skarbu państwa. Podejrzana musiała również wpłacić poręczenie majątkowe. – informuje naszą redakcję Ewa Ambroziak, Prokurator Rejonowy w Płońsku.

Prokurator prowadzący sprawę zweryfikuje teraz informacje przekazane podczas przesłuchania. Podejrzana zeznała, że wpadła w długi poprzez pułapkę kredytową i dlatego dokonała tego czynu. Podejrzanej grozi od 1 do 10 lat pozbawienia wolności – dodaje prokurator Ambroziak.

Prokuratura Rejonowa w Płońsku planuje w połowie lutego zakończyć śledztwo i skierować do Sądu Rejonowego w Płońsku, akt oskarżenia wobec byłej kierownik GOPS.

Art 231 Kodeksu Karnego:
§ 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.