Akt oskarżenia dla Agnieszki i Dariusza B. w sprawie Spichrza Banku Polskiego

Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim skierowała akt oskarżenia przeciwko Agnieszce i Dariuszowi B. podejrzanym o to, że w okresie od dnia 22 grudnia 2010 roku do dnia 22 marca 2021 roku jako współużytkownicy wieczyści nieruchomości położonej w Nowym Dworze Mazowieckim, na której znajduje się zabytek w postaci budynku Spichrza Banku Polskiego, zbudowanego w 1844 roku według projektu architekta Jana Jakuba Gaya, uszkodzili wyżej wymieniony zabytek w ten sposób, że nie wywiązali się z obowiązków wynikających z umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste i sprzedaży nieruchomości i na skutek licznych zaniechań doprowadzili do pogorszenia stanu elewacji budynku, wykruszenia kamieniarki przypór w dolnych partiach spichrza i kamieniarki cokołów i gzymsu wieńczącego, wyrośnięcia samosiewów na koronie murów, utraty stateczności ścian spichrza, powodując nadmierne pogorszenie jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Podejrzani w 2011r. ustanowili hipotekę na nieruchomości, na której znajduje się budynek spichrza w celu zabezpieczenia realizacji innej inwestycji – budowy Hotelu Modlin. W tym stanie rzeczy nieruchomość ta posłużyła wyłącznie jako zabezpieczenie innej inwestycji Dariusza B.

Wybudowany w 1844 roku budynek Spichrza Banku Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim z uwagi na swoje położenie oraz walory architektoniczne i historyczne stanowi unikatowy zabytek w skali kraju. Z uwagi właśnie na te walory we wnętrzach Budynku Spichlerza Banku Polskiego kręcone były sceny do filmu Andrzeja Wajdy pt. „Pan Tadeusz”. Tymczasem wieloletnie zaniechania użytkowników wieczystych nieruchomości, na której położony jest budynek, doprowadziły do pogorszenia jego stanu oraz niosły za sobą ryzyko utraty unikatowego zabytku, który w przypadku zapewnienia jego renowacji mógłby stanowić jedną z największych atrakcji turystycznych kraju.

Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.