Nowy Dwór Mazowiecki

Wyjazdowa lekcja historii

25 marca 2014 roku odbyła się wycieczka pt. „Świątynie różnych wyznań”. Uczestniczyli w niej uczniowie klas 1abc i 2a Gimnazjum w Modlinie Twierdzy pod opieką nauczycielek: Mirosławy Pajek, Jolanty Stępińskiej i Elżbiety Kutry.
Celem wyjazdu było poznanie kultury mniejszości religijnych występujących w Polsce. Młodzież zwiedzała świątynie różnych wyznań: meczetu muzułmańskiego, żydowskiej synagogi, zboru ewangelickiego i cerkwi prawosławnej.
Pierwszym punktem wycieczki było odwiedzenie meczetu przy ulicy Wiertniczej 103 w Warszawie. Jest obecnie jednym z czterech wolno stojących, czynnych meczetów w Polsce. Meczet ten, nie jest typowym muzułmańskim domem modlitwy, lecz adaptowaną w 1993 roku willą na Wilanowie. W jej pomieszczeniach mieszczą się również siedziby islamskich instytucji kulturalnych oraz biura Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej. O zwyczajach panujących w islamie opowiadał nam imam pochodzący z Syrii.
Kolejną odwiedzaną przez nas świątynią była żydowska Synagoga im. Zalmana i Rywki Małżonków Nożyków w Warszawie. Uczniowie dowiedzieli się, że jest to jedyna czynna przedwojenna synagoga w Warszawie, która przetrwała II wojnę światową. To główna synagoga Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, w której urzęduje naczelny rabin Polski.
Następnie uczniowie udali się zboru ewangelickiego wyznania reformowanego działającego w Warszawie i wchodzący w skład Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP. Proboszczem parafii jest obecnie pastor Michał Jabłoński.
Cerkiew prawosławna z drugiej połowy XIX wieku była ostatnią świątynią, którą odwiedzili uczniowie. Sobór metropolitalny Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny przy Alei “Solidarności” w Warszawie to obiekt w stylu bizantyńsko-rosyjskim wzniesiony na potrzeby rosnącej społeczności rosyjskiej osiedlającej się w rejonie dzisiejszej Pragi Północ, a także w celu utrwalenia obecności architektury rosyjskiej w zabudowie Warszawy. Jest jedną z dwóch wolno stojących prawosławnych świątyń w Warszawie, które nie zostały zniszczone lub zaadaptowane na inne cele. To główna cerkiew Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Nabożeństwa odprawia w nim metropolita warszawski i całej Polski zwierzchnik Kościoła Sawa.
Przewodnik biura HORN wyczerpująco przybliżył nam historię i zwyczaje zwiedzanych świątyń, a także historię licznych obiektów Warszawy.
Wycieczka okazała się niezwykle pouczającą i ciekawą lekcją historii.

Powiatowe Dni Otwartych Strażnic

W związku z tegorocznymi obchodami Dnia Strażaka Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza mieszkańców powiatu do udziału w akcji „Powiatowe Dni Otwartych Strażnic”, podczas której można będzie odwiedzić strażnice, poznać sprzęt i porozmawiać ze strażakami. Inicjatywa ta ma na celu m.in. propagowanie bezpieczeństwa, zainteresowanie i zapoznanie mieszkańców z problematyką ochrony przeciwpożarowej na terenie własnej gminy i powiatu, rozpowszechnianie zasad profilaktyki pożarowej i przybliżenie charakteru pracy strażaka.

Ukrywał się w piwnicy

Wczoraj policjanci z wydziału kryminalnego nowodworskiej komendy zatrzymali 50-letniego Pawła T., mieszkańca powiatu nowodworskiego, który był poszukiwany listem gończym. Mężczyzna, prawdopodobnie chcąc uniknąć kary ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości w piwnicy. Teraz 50-latek zostanie przewieziony do zakładu karnego, aby odbyć wyrok za kierowanie gróźb karalnych.

Narkotyki ukrył w rękawie

Nowodworscy kryminalni zatrzymali 28-letniego Piotra, K., który podejrzany jest o posiadanie narkotyków. 28-latek miał w rękawie bluzy ukrytą torebkę z suszem roślinnym. Policjanci zabezpieczyli prawie gram narkotyków. Mężczyzna prawdopodobnie usłyszy zarzut posiadania środków odurzających, za co może mu grozić do 3 lat pozbawienia wolności.

Czym zajmuje się patrol rozminowywania?

W marcu 2014 roku w Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim – Modlinie Twierdzy odbyły się spotkania ośmioosobowego patrolu saperskiego z młodzieżą szkolną. Inicjatorem i organizatorem zajęć był wicedyrektor p. Czesław Stępiński. Miejski patrol saperski należy do Jednostki Wojskowej w Inowrocławiu. W całej Polsce działa 41 podobnych grup, zajmujących się wykrywaniem, przenoszeniem i niszczeniem pozostałości po II wojnie światowej. Działalność patrolu polega również na zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom poprzez konkretne instrukcje dotyczące zachowań oraz pokazywanie skutków ludzkiej bezmyślności.

Zakaz wypalania traw

Jako jedną z wiosennych prac porządkowych wiele osób traktuje wypalanie starych traw i zarośli na łąkach i przydomowych działkach. W wyniku tych utwierdzonych tradycyjnie działań często dochodzi do groźnych pożarów najbliższych zabudowań lub lasów. Nowodworscy policjanci i strażacy przypominają, że wypalanie traw jest szkodliwe dla środowiska i prawnie zabronione!