Cieksyn: OSP dalej w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym

Decyzją nr VII/238 KSRG Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie.

Decyzją nr VII/238 KSRG Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieksynie.

W Urzędzie Miejskim w Nasielsku nastąpiło uroczyste przekazanie aktu włączenia jednostki do KSRG. Na ręce Prezesa OSP Cieksyn druha Marka Jaśkiewicza akt wręczyli: Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Maz. st. bryg. mgr inż. Radosław Parapura, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Dworze Maz. mł. bryg. mgr Mariusz Wyszyński oraz Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski.