Palmiry: 80. rocznica śmierci Macieja Rataja

W 80 rocznicę śmierci Macieja Rataja wybitnego męża stanu, patrioty, przywódcy ruchu ludowego, marszałka Sejmu RP w latach 1922-1928, PSL czci jego pamięć i wyraża uznanie dla jego zasług w budowie i umacnianiu niepodległej Rzeczypospolitej. Rataj urodził się w 1884 roku we wsi Chłopy k. Lwowa a zmarł 21 czerwca 1940 roku rozstrzelany w podwarszawskich Palmirach.

W 80 rocznicę śmierci Macieja Rataja wybitnego męża stanu, patrioty, przywódcy ruchu ludowego, marszałka Sejmu RP w latach 1922-1928, PSL czci jego pamięć i wyraża uznanie dla jego zasług w budowie i umacnianiu niepodległej Rzeczypospolitej. Rataj urodził się w 1884 roku we wsi Chłopy k. Lwowa a zmarł 21 czerwca 1940 roku rozstrzelany w podwarszawskich Palmirach.

W Polsce międzywojennej był marszałkiem Sejmu a po zamordowaniu prezydenta Gabriela Narutowicza i po zamachu majowym pełnił obowiązki prezydenta.W listopadzie 1939 roku został aresztowany przez gestapo. Po trzech miesiącach zwolniono go z powodu braku dowodów na prowadzenie przez niego antyniemieckiej działalności. Ponownie podjął działalność konspiracyjną, odrzucając propozycje wyjazdu z kraju, w 1940 roku został aresztowany i rozstrzelany 21 czerwca w Puszczy Kampinoskiej w Palmirach w ramach akcji AB, mając na celu eksterminację polskiej inteligencji. Od pierwszych lat okupacji niemieckiej Palmiry stały się dla Warszawy symbolem śmierci, dla setek mieszkańców Warszawy droga życia dobiegała końca w Palmirach.

Aby oddać hołd pomordowanym i pogrzebanym w Palmirach, od wielu lat Zarząd Powiatowy PSL oraz jego sympatycy organizują uroczystości patriotyczno- religijne. W tym roku uroczystości odbyły się 21 czerwca 2020 r. dokładnie w 80 rocznicę rozstrzelania Marszałka. W uroczystościach upamiętniających te wydarzenia wzięli udział: Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 2019-2023 Bożena Żelazowska, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosław Rybicki, Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury, promocji i turystyki Magdalena Biernacka, Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Zbigniew Czaplicki V-ca Dyrektora Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego Jerzy Mazurek V-ce starosta Powiatu Nowodworskiego oraz przedstawiciele władz okolicznych gmin. Naszą gminę reprezentował Wójt Antoni Kręźlewicz wraz ze współpracownikami oraz Przewodniczący Rady Marek Zielski i członkowie Rady. Licznie przybyli również mieszkańcy naszej gminy. Piękną refleksję, głęboką w treści, teologiczną i patriotyczną wygłosił Ks. prof. Henryk Skorowski i poprowadził modlitwę za zmarłych. Następnie przybyłe delegacje złożyły kwiaty przy grobie Macieja Rataja. Na zakończenie Wójt Gminy podziękował współorganizatorom i współuczestnikom uroczystości i zaprosił na kolejną rocznicę upamiętniającą to szczególne wydarzenie.

Janina Dobrowolska
Sekretarz ZP PSL

Zobacz również