Ćwiczenia „Moduł 2024” na poligonie w Nowym Dworze Mazowieckim

W dniach 11-13 czerwca 2024 r. w Bazie Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze Mazowieckim, odbyło się ćwiczenie pk. „Moduł 2024”.

Celem ćwiczenia i organizowanych równocześnie warsztatów było:
• wstępne sprawdzenie wypracowanej w Komendzie Głównej PSP koncepcji wykonywania działań medycznych w ratownictwie chemicznym;
• sprawdzenie gotowości warszawskiego modułu CBRN Warszawa, funkcjonującego w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego;
• wymiana doświadczeń z zakresu ratownictwa chemicznego i medycznego pomiędzy Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego (SGRChem) WARSZAWA 6 z Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy oraz Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP;
• wspólne ćwiczenie i doskonalenie technik używanych w ratownictwie chemicznym, m.in.: dekontaminacji poszkodowanych, pobierania próbek substancji, ewakuacji poszkodowanych ze strefy niebezpiecznej.

W środę 12 czerwca, realizację ćwiczeń w Bazie Szkolenia Poligonowego obserwował komendant główny PSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski.

Jednym z elementów ćwiczenia była symulacja zdarzenia masowego z udziałem czynników CBNRE. Scenariusz zakładał rozpylenie iperytu siarkowego oraz detonację ładunku wybuchowego, w trakcie zgromadzenia o charakterze religijnym. Poszkodowanych zostało ok. 50 osób.

W zdarzeniu uczestniczyły, poza SGRChem WARSZAWA 6, także warszawskie: Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza (JRG) PSP nr 2, której zadaniem było prowadzenie dekontaminacji masowej osób poszkodowanych oraz JRG PSP nr 8, na bazie której funkcjonuje Grupa Ratownictwa Medycznego. Zadaniem ratowników JRG PSP nr 8 było przeprowadzenie segregacji poszkodowanych w strefie niebezpiecznej, prowadzenie działań medycznych w strefie niebezpiecznej, w punkcie dekontaminacji oraz w punkcie medycznym, a także koordynacja całości działań w obszarze ratownictwa medycznego. Poszkodowani z miejsca zdarzenia odwożeni byli do szpitala, który na potrzeby ćwiczenia podegrany został przez Zespół Zabezpieczenia Medycznego (CRESZ). Przed szpitalem został rozwinięty ciąg masowej dekontaminacji właściwej, z którego pacjenci trafiali bezpośrednio do placówki medycznej.

Warsztaty i symulacja zdarzenia masowego pokazały, że wypracowana wstępnie w KG PSP koncepcja działań medycznych w strefie niebezpiecznej jest słuszna. Konieczne są dalsze prace, mające na celu doprecyzowanie zakresu wykonywanych działań medycznych, określenie standardu sprzętowego i organizacyjnego, stworzenia programu szkolenia i wreszcie aktualizacji dokumentacji KSRG i aktów prawnych w tym zakresie. Jednocześnie zwrócono uwagę na konieczność zintensyfikowania działań szkoleniowych i ćwiczeń w innych obszarach.

W wypracowanie ww. koncepcji oraz w organizację ćwiczenia zaangażowani byli instruktorzy – ratownicy medyczni z: Biura Planowania Operacyjnego (BPO) KG PSP; Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy (SGRChem WARSZAWA 6); Komenda Miejska PSP w Poznaniu (SGRChem POZNAŃ-6); Centralna Szkoła PSP w Częstochowie; Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu (Wojewódzki Ośrodek Szkolenia), przy wsparciu ratowników medycznych, specjalistów CBRNE i instruktorów z: Wydziału ds. zagrożeń CBRN BPO KG PSP; dowódców SGRChem WARSZAWA 6; KM PSP Toruń (SGRChem TORUŃ); Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP (CRESZ), Centrum Symulacji Medycznej WIM; Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego; służb i jednostek wojskowych przeznaczonych do realizacji zadań w ramach operacji specjalnych i zwalczania terroryzmu.

Opracowanie: st. kpt. Marcin Janik, BPO KG PSP
Zdjęcia: mł. bryg. Rafał Sołowin, st. sekc. pchor. Julia Skwarska, st. bryg. Karol Kierzkowski, dr Radosław Fellner.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.