Czosnów: Nowe nawierzchnie asfaltowe

W czwartek 16 czerwca zakończono prace związane z asfaltowaniem ulicy Strażackiej i Rolniczej w Czosnowie. Na długości 640 metrów sfrezowano starą nawierzchnię i ułożono nową nakładkę asfaltową o grubości 4 centymetrów.

Dodatkowo przy okazji tej inwestycji wykonano odwodnienie drogi. W dwóch miejscach, gdzie dotychczas zbierały się wody opadowe zakopano skrzynki rozsączające. Koszt tego remontu to ponad 82,5 tysiąca złotych i został on w całości pokryty z budżetu Gminy Czosnów.

Zobacz również