Pilne
  • *** 21 kwietnia w Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku i Leoncinie odbędzie się II tura wyborów Wójta/Burmistrza *** Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21                  *** 21 kwietnia w Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku i Leoncinie odbędzie się II tura wyborów Wójta/Burmistrza *** Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21  

Dofinansowanie przewozów autobusowych w gminie Leoncin

Gmina Leoncin po raz kolejny została Beneficjentem projektu realizowanego w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Na podstawie zawartej w dniu 16 stycznia 2024 r. z Wojewodą Mazowieckim umowy Gmina Leoncin realizuje w 2024 r. zadanie Organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 857 440,32 zł, z czego: 1 663 379,37 zł stanowi dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, 194 060,95 zł to wkład własny Gminy Leoncin.

Na podstawie podpisanego Porozumienia z Gminą Czosnów w sprawie określenia warunków powierzenia Gminie Leoncin zadania Gminy Czosnów w ramach organizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozu osób na liniach komunikacyjnych gminnych przewozów pasażerskich, zlokalizowanych na obszarach Gminy Czosnów i Gminy Leoncin, część wkładu własnego zostaje pokryta przez Gminę Czosnów.

W ramach pozyskanych środków dofinansowanych zostały 4 linie komunikacyjne o łącznej długości 554 459,80 km.

Linie, które objęte są dofinansowaniem:
Stara Dąbrowa – Zamość – Nowiny – Głusk
Secymin Polski – Pieńków przez Kazuń Polski
Nowiny – Leoncin – Kazuń Nowy
Górki – Czosnów – Kazuń Nowy

Okres realizacji projektu przypada na 1.01.2024 r. – 31.12.2024 r.
Nazwa projektu: Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Rodzaj dofinansowania: Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Nazwa zadania: Organizacja publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Leoncin.

Warto przypomnieć, że Fundusz Autobusowy funkcjonuje od 2019 roku i od tego czasu Gmina Leoncin corocznie aplikuje o dofinansowanie przewozów autobusowych. Istotą Funduszu Autobusowego jest przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych oraz wsparcie komunikacji autobusowej w ramach publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.

Dzięki realizacji projektu w znacznym stopniu udało się zwiększyć dostępność komunikacyjną, a tym samym obniżyć poziom wykluczenia transportowego w komunikacji publicznej. Zwiększenie liczby połączeń autobusowych pozwoli mieszkańcom powiatu, szczególnie z niewielkich miejscowości oddalonych od siedziby Powiatu na dotarcie do pracy, szkół, placówek służby zdrowia.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.