Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa wpadł poszukiwany

Nowodworscy policjanci na bieżąco kontrolują miejsca zgłoszone przez mieszkańców, w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. We wtorek funkcjonariusze Wydziału Prewencji na ul. Bohaterów Modlina, podczas kontroli rejonu wskazanego przez obywateli jako najbardziej zagrożony, ujawnili osobę, która popełniła wykroczenie i była poszukiwana.

Celem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez włączenie obywateli w działania Policji oraz wymiana informacji z mieszkańcami, na temat zagrożeń występujących w najbliższej okolicy ich zamieszkania.

Nowodworscy mundurowi na bieżąco weryfikują naniesione przez obywateli zgłoszenia. Miejsca, w których jak wskazują mieszkańcy, dochodzi do różnego rodzaju zagrożeń, są systematycznie kontrolowane przez funkcjonariuszy, aż do czasu wyeliminowania zgłoszonego problemu. Działania te niewątpliwie wpływają na poprawę lokalnego bezpieczeństwa.

8 listopada br. nowodworscy patrolowcy potwierdzili jedno z takich zgłoszeń. Informacja dotyczyła spożywania alkoholu w miejscu publicznym, na ul. Bohaterów Modlina w Nowym Dworze Mazowieckim. Funkcjonariusze kontrolując wskazany rejon ujawnili mężczyznę, którzy dopuścili się tego wykroczenia. Łącznie w tym roku mundurowi już 10 razy ujawnili w tym miejscu zdarzenia, związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu niedozwolonym. Zgłoszenie widnieje teraz w aplikacji jako potwierdzone, mundurowi będą podejmowali dalsze działania, w celu wyeliminowania wskazanego zagrożenia, które jest uciążliwe dla mieszkańców. Miejsce to jest również wskazane w planie priorytetowym dzielnicowego.

Jeżeli w okolicy naszego miejsca zamieszkania dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, można skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki niej mamy możliwość zgłoszenia m. in. nieprawidłowego parkowania, aktów wandalizmu, bezdomności, spożywania alkoholu w miejscu niedozowolonym, zaśmiecania.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB) jest bezpłatną aplikacją, którą można obsługiwać przy pomocy komputera lub telefonu. Dzięki niej w prosty i anonimowy sposób można zgłosić dane zagrożenie i przyczynić się tym samym do poprawy bezpieczeństwa. Każde zgłoszenie naniesione na mapę trafia do policjantów, którzy następnie zajmują się rozwiązaniem wskazanego problemu, a w przypadku potwierdzenia jego eliminacją.

podkom. Joanna Wielocha

Zobacz również