Dzielnicowy wydał nakaz opuszczenia lokalu i zakaz zbliżania

45- latek awanturował się i był agresywny. Interweniowali nowodworscy mundurowi. Okazało się, że mężczyzna jest sprawcą przemocy domowej, wobec osoby najbliższej. Został zatrzymany. Otrzymał policyjny nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia. To już kolejny przypadek wykorzystania przez nowodworskich dzielnicowych uprawnień, jakie zostały nadane policjantom w listopadzie 2020r.

W niedzielne przedpołudnie mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim zostali skierowani do jednego z mieszkań na terenie miasta, gdzie według informacji pijany syn awanturuje się z matką. Na miejscu interweniujący funkcjonariusze zatrzymali agresywnego 45- latka. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że w wydychanym powietrzu miał 2,4 promila alkoholu. Noc spędził w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Po szczegółowym rozpoznaniu sytuacji rodziny, dzielnicowy uznał za zasadne zastosować wobec 45-latka nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni. Za niestosowanie się do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu grozi kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Przypominamy!
Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie 30 listopada 2020 roku, również policjanci mają możliwość wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Te nakazy lub zakazy mogą być wydane łącznie i będą natychmiast wykonalne.

Policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz:
– podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu;
– w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności, w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz przysługuje prawo:
– zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących ich własnością zwierząt domowych;
– jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jego własność, wobec policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie;
– złożenia zażalenia do Sądu Rejonowego, właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania, w związku z wydaniem nakazu lub zakazu

Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana:
– do wskazania Policji deklarowanego miejsca swego pobytu,
– w miarę możliwości numeru telefonu,
– informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.

W czasie obowiązywania nakazu lub zakazu policjanci są zobligowani do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy są one przestrzegane. Za niestosowanie się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu, kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy wykroczenia.

Nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od ich wydania, chyba że w czasie ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zobowiązania utracą też moc w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

podkom. Joanna Wielocha

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.