I Czosnowskie Sadzenie Dębów

Corocznie w Gminie Czosnów z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi odbywają się różnorakie akcje propagujące idee zrównoważonego rozwoju w zgodzie z naturą. Również akcja „Czosnowskie Sadzenie Dębów”, która odbyła się w dniu 22 kwietnia 2022 r. w Małocicach wpisała się w międzynarodową inicjatywę proekologiczną.

O godz. 11.00 przy al. Srebrnej zgromadzili się uczestnicy sadzenia drzew – uczniowie Szkoły Podstawowej w Małocicach wraz z nauczycielami, radni, sołtysi, Ochotnicza Straż Pożarna w Sowiej Woli, mieszkańcy. Wśród zaproszonych gości byli, Edward Siarka – Sekretarz Stanu w ministerstwie Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa, Karol Urbaniak – przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, członek Narodowej Rady Rozwoju, dr Stefan Traczyk – Wiceprezes Zarządu Enea Nowa energia, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Damian Olszewski – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Piotr Rutkowski – Wicewójt Gminy Czosnów, Andrzej Kopczewski Radny Gminy Czosnów oraz sołtysi Jesionki i Małocic.

To ważne dla społeczności wydarzenie – podkreślił Wójt Antoni Kręźlewicz- ma znaczenie również dla przyszłych pokoleń. Dąb bowiem to drzewo długowieczne, symbol wyjątkowej mocy i trwałości.

Również minister Edward Siarka zwrócił uwagę na to, że czosnowska akcja sadzenia dębów wpisuje się szczególnie w obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi z powodu jej uniwersalnego przesłania. Podkreślił znaczenie lasu i drzew dla zdrowia człowieka.

Duże zainteresowanie wzbudziły słowa dra Barta Tkaczyka ( wykładowcy na Uniwersytecie Kalifornijskim ). Mini wykład dotyczył znaczenia przywództwa w społeczeństwie.

Dr Paweł Szymański – nadleśniczy Nadleśnictwa Jabłonna udzielił uczestnikom akcji praktycznego instruktażu sadzenia dębów.

Ważnym momentem spotkania były również podziękowania od Ochotniczej Straży Pożarnej w Sowiej woli skierowane do Nadleśnictwa Jabłonna za sfinansowanie sprzętu niezbędnego do ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

Z niezwykłym zaangażowaniem przy fachowej pomocy pracowników Nadleśnictwa Jabłonna dęby przy alei Srebrnej w Małocicach sadzili wszyscy uczestnicy akcji, zarówno minister Edward Siarka, jak Wójt Antoni Kręźlewicz, Poseł Dariusz Olszewski oraz uczniowie SP w Małocicach, w tym również dzieci ukraińskie.

Inicjatorami i organizatorami wydarzenia byli Antoni Kręźlewicz – Wójt Gminy, Dariusz Olszewski – Poseł na Sejm RP, Grzegorz Żeberek – członek Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Czosnów oraz Nadleśnictwo Jabłonna.

Katarzyna Grabska-Gliwka
fot. Leszek Giziński

Wydział Oświaty, Kultury i Promocji

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.