Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Twierdzy Modlin

W Kasynie Oficerskim Twierdzy Modlin obradowała Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 

Twierdza Modlin jest jednym z największych i najlepiej zachowanych tego typu obiektów w Polsce. To zabytek na skalę europejską. W odrestaurowanym Kasynie Oficerskim, które powstało na przełomie XIX i XX w., obradowała Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod przewodnictwem Jadwigi Zakrzewskiej. W posiedzeniu udział wzięli m.in. burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski, dyrektor Nowodworskiego Ośrodka Kultury Agnieszka Kubiak-Falęcka, dyrektor Twierdzy Modlin Sebastian Sosiński oraz przewodniczący Komisji Kultury Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Bartłomiej Osiecki.

Twierdza Modlin

Komisja zapoznała się z przebiegiem prac renowacyjnych Kasyna Oficerskiego oraz działaniami podejmowanymi tam przez Nowodworski Ośrodek Kultury

Radni mieli również możliwość zwiedzenia Centrum Edukacji Historycznej – Prochownia 197To multimedialna ekspozycja, która przenosi zwiedzających na pole bitwy i do przedwojennego polskiego garnizonu. Znajdują się tu oryginalne eksponaty oraz repliki, które można dotknąć, a nawet poćwiczyć celność na stanowisku strzelniczym wyposażonym w prawdziwy Ciężki Karabin Maszynowy. Muzeum to jest prawdziwą przestrzenią edukacyjną, w której znajduje się również m.in. zrekonstruowany gabinet generała Thommee – dodatkową atrakcją tutaj jest symulacja nalotu bombowego.

Centrum Edukacji Historycznej – Prochownia 197 powstało w prochowni (zbudowanej około 1899 r.) i zostało zrealizowane przez Fundację Nasza Historia.

Działalność komisji w 2023 roku

Komisja przyjęła sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności. W 2023 r. przewodnicząca Jadwiga Zakrzewska zwołała 11 posiedzeń, w tym 4 poza siedzibą sejmiku, w:

  • Muzeum Niepodległości w Warszawie – zapoznanie się z bieżącym funkcjonowaniem placówki,
  • Urzędzie Gminy Stare Babice – omówienie zamiaru budowy „Centrum Nauki – Radiostacja Babice” oraz przyjęcie stanowiska w sprawie jego budowy,
  • Muzeum J. Kochanowskiego w Czarnolesie – zapoznanie się bieżącym funkcjonowaniem placówki,
  • Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie – spotkanie z Komisją Stałą ds. Kultury, Polityki Informacyjnej i Promocji Rady Obwodu Lwowskiego w sprawie nakreślenia wzajemnej współpracy, dotyczącej realizacji projektów kulturalnych oraz artystycznych pomiędzy instytucjami kultury obwodu lwowskiego i województwa mazowieckiego, w ramach Programu Interreg Next Polska – Ukraina 2021 – 2027.

W trakcie posiedzeń komisja opiniowała projekty uchwał sejmiku, dotyczące m.in. budżetu województwa, „Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2023 – 2027” oraz „Strategii rozwoju turystyki w województwie mazowieckim na lata 2023–2027”, programu wsparcia „Mazowsze dla zabytków 2023” i „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023”. Omówiła również realizowane w 2022 r. inwestycje w instytucjach kultury.

Przedstawiciele komisji brali ponadto udział w pracach:

  • Kapituły Nagrody im. Cypriana Kamila Norwida,
  • Kapituły XVII edycji Konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”,
  • komisji oceniającej wnioski o udzielenie dotacji w 2023 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego,
  • zespołu ds. wyłonienia patrona i upamiętnienia wydarzenia roku 2024 na Mazowszu,
  • komisji konkursowej VII edycji konkursu „Edukreator na Mazowszu”,
  • komisji ds. stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.