Łomna: Szkoła Podstawowa ma swój sztandar

Szkoła Podstawowa w Łomnie doczekała się swojego sztandaru. Udało się go zakupić dzięki wsparciu Rady Rodziców oraz funduszom zebranym podczas balu charytatywnego zorganizowanego przez Panią Anetę Sopińską i Panią Magdę Pietraczyk, a także środkom pozyskanym podczas Turnieju Tenisa Stołowego, którego organizatorem był Pan Kamil Ocipka.

Sztandar został wykonany z ogromną pieczołowitością i dbałością o szczegóły przez Siostry Zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Westiarek Jezusa. Na jednej stronie widnieje krzyż Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”, natomiast na drugiej – Godło Polski otoczone słowami: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka. W komplecie znalazły się również drzewce, szarfy i rękawiczki.

Przygotowania do uroczystości związanej z nadaniem imienia szkole rozpoczną się po powrocie wszystkich uczniów do nauczania stacjonarnego.