Na terenie Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się szkolenie doskonalące dla zespołów przewodników psów służbowych wraz z psami służbowymi Straży Granicznej, Służby Celno–Skarbowej z Lotniska Chopina w Warszawie oraz Służby Więziennej ZK w Płocku.

Tematem szkolenia było „Weterynaryjne ratownictwo taktyczne K9 – przedszpitalna opieka medyczna i weterynaryjna nad przewodnikiem i psem służbowym w środowisku ich pracy”.

Doskonalenie pozwoliło zapoznać przewodników z planowaniem oceny ryzyka weterynaryjnego i medycznego podczas działań taktycznych oraz opieką przedszpitalną w tym środowisku. Przekazana wiedza dotycząca wyposażenia przewodnika i psa służbowego w indywidualny pakiet medyczny i pakiet środków ochrony weterynaryjnej pozwoli zabezpieczyć zespół pod kątem urazów i masywnych krwotoków.

Przedstawiono algorytmy postępowania w stanach nagłych zagrażających zdrowiu i życiu psa służbowego, dotyczące: zadławienia, porażenia prądem, hipotermii urazowej oraz udaru cieplnego.

Trening praktyczny pozwolił przewodnikom podnieść wiedzę min. aplikowania opasek zaciskowych u człowieka i psa, technik wykonywania opatrunków, zabezpieczenia ran penetrujących klatkę piersiową oraz przeprowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u psa.

Przeanalizowano również procedury opieki nad poszkodowanym przewodnikiem i psem służbowym podczas ewakuacji i transportu do lecznicy weterynaryjnej bądź szpitalnego oddziału ratunkowego.

Wspólne szkolenie doskonalące służb pozwoliło na wstępne wypracowanie i ujednolicenie modelu działania przewodników psów służbowych w dynamicznie zmiennym środowisku ich pracy pod kątem udzielania samopomocy, pomocy poszkodowanemu psu służbowemu bądź świadkom zdarzenia.

redakcja i zdjęcia mł. chor. SG Monika Banaś

Zobacz również