Na co wydadzą pieniądze?

Radni województwa mazowieckiego przyznali pierwsze dofinansowania w ramach programów wsparcia. Pomoc dla sołectw i działkowców oraz środki na inwestycje w ochronę powietrza i klimatu – w powiecie nowodworskim dofinansowanych zostanie w sumie 39 projektów kwotą 794,7 tys. zł.

Programy wsparcia to odpowiedź władz województwa na potrzeby mieszkańców regionu. W sumie samorząd Mazowsza realizuje aż 14 programów dla samorządów lokalnych. Cztery z nich zostały już rozstrzygnięte.

Jak zaznacza przewodniczący sejmiku województwa mazowieckiego Ludwik Rakowski, na kwietniowym posiedzeniu sejmik województwa mazowieckiego przyjął listy beneficjentów czterech ważnych dla mieszkańców Mazowsza programów wsparcia. – Będą one kolejnym impulsem rozwojowym dla wielu mazowieckich miejscowości. Dofinansowanie z budżetu województwa pomoże w realizacji wielu projektów w sołectwach czy Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Wesprzemy również działania na rzecz poprawy jakość powietrza i mikroklimatu. Jestem przekonany, że środki przeznaczone na ten cel, wraz ze znowelizowaną uchwałą antysmogową, pomogą nam w przyszłości oddychać czystszym powietrzem na terenie całego Mazowsza.

Mazowsze dla czystego powietrza
Czwarta edycja autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego pokazała, że potrzeby wciąż są ogromne. Samorządowcy zgłosili w sumie 194 projekty. Radni Mazowsza wybrali 178 najlepszych propozycji. W powiecie nowodworskim dofinansowane zostaną 4 projekty, na których realizację samorząd województwa mazowieckiego przeznaczy ponad 298,2 tys. zł.

– Mieszkam niedaleko Puszczy Kampinoskiej. Jest tu unikatowy kompleks leśny gdzie unosi się czyste powietrze. Cieszy fakt, że zostały opracowane programy wsparcia takie jak Mazowsze dla powietrza. Powietrze to życie, wspaniałe jest pogrążyć się w nim i oddychać. Czyste powietrze to wielki skarb, którego tak trudno teraz znaleźć – podkreśla Jadwiga Zakrzewska, radna województwa mazowieckiego.

Dofinansowane zostały:
– zakup drona do monitorowania jakości powietrza na terenie gminy Nasielsk – 90 tys. zł;
– pokaz efektywnego palenia w urządzeniach grzewczych wraz z promocją dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza dla gminy Zakroczym – 3,3 tys. zł;
– przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej na terenie gminy Czosnów – 4,9 tys. zł;
– poprawa jakości powietrza na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki poprzez zakup zamiatarki elektrycznej – 200 tys. zł.

Jak zaznacza radna województwa mazowieckiego Dorota Stalińska, ten program z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. – To dobrze że rośnie świadomość i dostrzegamy potrzebę zmian w naszym otoczeniu. Im bardziej zadbamy o środowisko, tym mniej trujących substancji dostanie się do atmosfery.

Zależy nam, aby mieszkańcy Mazowsza oddychali czystym powietrzem ,dlatego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” dofinansowujemy różne zadania lokalnych samorządów. Nowy Dwór Mazowiecki otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 200 tys. zł na zadanie w zakresie poprawy jakości powietrza poprzez zakup zamiatarki elektrycznej. Jako radna tego terenu cieszy mnie każda inwestycja dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego – dodaje radna województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.

Mazowsze dla klimatu
Mazowsze dla klimatu to nowy program samorządu województwa mazowieckiego. Samorządy lokalne zgłosiły do niego w tym roku w sumie 157 zadań. Ostatecznie do realizacji radni województwa mazowieckiego wytypowali 72 inicjatywy, z czego 2 z powiatu nowodworskiego, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 166,4 tys. zł. Dofinansowane zostały:
– poprawa jakości klimatu poprzez modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim – 66,4 tys. zł;
– modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakroczym przy ul. Płońskiej – 100 tys. zł.

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk, wiele zgłoszonych projektów dotyczyło modernizacji oświetlenia ulicznego. – Samorządy coraz częściej stawiają na rozwiązania, które mają szerokie pole oddziaływania. Tak jak w tym przypadku, gdy z jednej strony gminy dbają o środowisko, a jednocześnie mają szansę na wygenerowanie oszczędności w swoich budżetach i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.

Mazowsze dla sołectw
Mazowsze dla sołectw to autorski program wsparcia samorządu województwa mazowieckiego, który od samego początku cieszy się ogromnym zainteresowaniem mazowieckich gmin. W powiecie nowodworskim w tym roku dofinansowane zostaną 33 inwestycje, na których realizację samorząd Mazowsza przeznaczy 330 tys. zł.

Dofinansowane zostały:
– wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Sowia Wola Folwarczna – 10 tys. zł;
– zakup sprzętu dla OSP Krogulec – 10 tys. zł;
– wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Dąbrówka – 10 tys. zł;
– zakup sprzętu dla OSP Łomna – 10 tys. zł;
– wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Cząstków Mazowiecki – 10 tys. zł;
– wymiana oświetlenia na LED w sołectwie Kazuń Nowy Sady – 10 tys. zł;
– budowa oświetlenia drogi – energooszczędnego w sołectwie Rybitew – 10 tys. zł;
– budowa oświetlenia w sołectwie Stanisławów – 10 tys. zł;
– budowa placu zabaw dla dzieci w sołectwie Ośniki – 10 tys. zł;
– budowa chodnika przy drodze w miejscowości Budy Siennickie – 10 tys. zł;
– wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Krogule – 10 tys. zł;
– dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Popowo Północ – 10 tys. zł;
– zakup lampy solarnej w miejscowości Zaborze – 10 tys. zł;
– zakup siłowni zewnętrznej przy terenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Konary – 10 tys. zł;
– dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pniewo – 10 tys. zł;
– dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaskółowo – 10 tys. zł;
– dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokrzyce Dworskie – 10 tys. zł;
– dobudowa oświetlenia w miejscowości Winniki – 10 tys. zł;
– dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siennica – 10 tys. zł;
– dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chlebiotki – 10 tys. zł;
– dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mokrzyce Włościańskie – 10 tys. zł;
– dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chechnówka – 10 tys. zł;
– dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pniewska Górka – 10 tys. zł;
– dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psucin – 10 tys. zł;
– dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubominek – 10 tys. zł;
– dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wągrodno – 10 tys. zł;
– budowa punktów świetlnych w miejscowości Zapiecki na potrzeby mieszkańców sołectwa – 10 tys. zł;
– zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Czarnowo na potrzeby mieszkańców sołectwa – 10 tys. zł;
– zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Kikoły na potrzeby mieszkańców sołectwa – 10 tys. zł;
– zagospodarowanie placu rekreacyjnego w miejscowości Pomiechowo na potrzeby mieszkańców sołectwa – 10 tys. zł;
– zagospodarowanie parku zieleni w miejscowości Brody, Brody-Parcele na potrzeby mieszkańców sołectwa – 10 tys. zł;
– zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Błędowo na potrzeby mieszkańców sołectwa – 10 tys. zł;
– zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Nowy Modlin na potrzeby mieszkańców sołectwa – 10 tys. zł.