Nasielsk: Niska lesistość gminy i jej konsekwencje

W poniedziałek (22.04) obchodziliśmy światowy dzień ziemi, który zapoczątkował cały tydzień pod tą nazwą. Celem jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie, by piękny kosmiczny „statek” jakim jest nasza planeta mógł spokojnie, pełen życia i zdrowia krążyć i kręcić się w przestrzeni zgodnie z harmonią ze swą ożywioną naturą.

Oprócz dbania o czystość swego lokalnego środowiska możemy zrobić coś więcej co wpłynie na lepszą jakość życia naszego i przyszłych pokoleń. Sadząc drzewa i rośliny zapewniamy sobie multum dobrodziejstw jakie tworzą i dają. One są życiem, ekosystemem i domem jednocześnie dla świata przyrodniczego z którego my korzystamy.

W Nasielskim zaciszu wygląda to tak…
Obszar leśny w naszych granicach to jedynie niecałe 12 % co jest bardzo niskim wskaźnikiem w skali krajowego (29,5%). Słabo wypadamy również w stosunku do sąsiednich gmin, jeśli porównamy samą średnią wartość dla powiatu nowodworskiego wynoszącego 25%. Co ważne lasy mamy rozproszone i rozdrobione, w dodatku większość, aż 70% są własnością prywatną, a resztą zarządza Nadleśnictwo Płońsk, które są szczególnie cenne, bo posiadają lasy ochronne i siedliska przyrodnicze Natura 2000. Niestety zasiedlenia wpływają na dalsze wycinki z obszarów prywatnych właścicieli powodując kurczenie się kompleksów ogólnie, a „perły” przyrodnicze są z coraz mniejszym otaczanym „płaszczem” leśnym w swym promieniu. Innym powiązanym problemem jest zakłócony przepływ, brakiem ciągłości systemu przyrodniczego, który miejscami utracił drożność między sąsiednimi składowymi jego.

Istota lasu w skali micro jest niedoceniona. Funkcje jakie pełni mają wielki wpływ lokalny w płaszczyźnie przyrodniczym jak i jakości życia mieszkańców. Począwszy od czystego powietrza, stabilizacji mikroklimatu lokalnego-naturalnego ”klimatyzatora” łagodzącego ekstrema pogodowe czy wyciszacza wiatru, hałasów i pochłaniacza zanieczyszczeń po siedlisko zwierząt, miejsce odpoczynku i retencje wody.

Do głównych kompleksów leśnych należących do Nadleśnictwa zaliczamy: Cieksyn, Siennica- Paulinowo-Chrcynno, Popowo oraz fragment kompleksu Poniaty. Największy udział procentowy w pokryciu gminy mają lasy iglaste w okolicach wsi Cieksyn, Głodowo Wielkie, Krogule.

We wschodniej części lasy należą do Nasielsko-Karniewski Obszaru Chronionego Krajobrazu, w którym wprowadzono ustalenia m.in. o:
– utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych; niedopuszczanie do ich nadmiernego użytkowania,
– zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów drzewostanami, w szczególności na terenach porolnych tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest to możliwe,

Wskazane(preferowane) obszary zalesiania i zadrzewiania Ziemi Nasielskiej:
1. Zachodni pas wzdłuż Wkry (Cieksyn-Lelewo-Zaborze)
2. Wschodnia część korytarza ekologicznego (Krzyczki-Chrcynno-Paulinowo-Krogule-Nuna)
3.Nasielna (Krzyczki-Głodowo-Nasielsk-przez torfowiska-Konary aż do ujścia)
4. Inne tereny gdzie klasa gleb jest niższa i zagospodarowanie na to pozwala.
5. Zadrzewienia śródpolne, wzdłuż cieków, rowów czy pasów drogowych.

Wiele wsi naszej gminy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ma przeznaczenie terenu jako: lasy i planowane zalesienia. Pytanie czy rzeczywiście przybywa lasów?

Co możemy zrobić dla poprawy tego stanu i zwiększenia udziału zalesień w możliwych, wyznaczonych do tego terenach by głównie odbudować korytarze ekologiczne i podążać za systematycznym wzrostem zgodnie „Krajowym programem zwiększania lesistości” przyjęty przez Radę Ministrów w 1995 roku, przewidujący wzrost lesistości do 30% w 2020 roku i 33% w roku 2050. Natomiast Program zwiększania lesistości na terenie województwa Mazowieckiego do roku 2020 ma na celu ok. 25 % !

Czy uda nam się przeprowadzić nasadzenia po konsultacjach z Lasami Państwowymi lub współpracując z osobami co są posiadaczami prywatnych własności? Czy w jakiś sposób możemy zachęcić mieszkańców do tego? Czy zależy nam na lepszym życiu dzięki darom mocy lasu dla przyszłych pokoleń?

Możemy dołączyć do ogólnopolskiej akcji z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy i samemu posadzić drzewka. Sadzonki będą rozdawane w najbliższy piątek tj. 26 kwietnia we wszystkich nadleśnictwach w całym kraju. Szanowna władzo, radni, sołtysi czy zasadzimy nowe drzewka?

Pamiętajmy…Najlepszy czas na to jest tylko teraz !

Stowarzyszenie Aktywny i Czysty Nasielsk

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.