Pilne
  • *** 21 kwietnia w Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku i Leoncinie odbędzie się II tura wyborów Wójta/Burmistrza *** Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21                  *** 21 kwietnia w Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku i Leoncinie odbędzie się II tura wyborów Wójta/Burmistrza *** Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21  

Nowe symbole gminne

Uchwałą Rady Gminy Pomiechówek z dnia 26 listopada 2013 r. herb, flaga i pieczęć stały się symbolami naszej gminy. Symbole są już obowiązujące. Rozpoczynamy etap ich wdrażania

Dzięki pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji – która zaopiniowała projekty jako zgodne z zasadami heraldyki, weksykologii i miejscową tradycją historyczną – oraz uchwale rady gminy dołączyliśmy do grona tych miast i gmin, które posiadają herb, którym oficjalnie mogą się posługiwać. Wraz z uchwałą o symbolach powstał regulamin ich stosowania, którego głównym przesłaniem jest troska o należyte wykorzystywanie symboli, zapewniający im należytą cześć i szacunek.

Przypominamy główne założenia opracowanej symboliki:
*most i woda to odniesienie do położenia gminy nad ważnymi szlakami i przeprawami rzecznymi;
*w herbie umieszczony został wizerunek św. Anny – patronki najstarszej parafii. Zastąpił on świerki, które w uprzednio opracowanym projekcie herbu, zostały negatywnie zaopiniowane przez Komisję Heraldyczną. Odwołanie się do patrona najstarszej parafii jest częstym kierunkiem w tworzeniu heraldyki samorządowej, szczególnie w przypadku miast i gmin, które nie dysponują swoistymi legendami herbowymi;
*święta Anna przedstawiona jest z palcem na ustach; każdy święty, którego postać widnieje na herbie, przedstawiany jest z atrybutem, które czynią określnego świętego rozpoznawalnym. W przypadku św. Anny są to: książka, lilia i palec na ustach. Wybór motywu palca na ustach to odwołanie do najstarszego, odnalezionego fresku przedstawiającego świętą.

Nowy herb stał się obowiązującym dla gminy Pomiechówek. Wdrażaniu nowych symboli będzie towarzyszyć sukcesywne wycofywanie poprzednio funkcjonującego znaku graficznego przedstawiającego most, wodę i świerki. Wraz z nowym herbem powstał System Identyfikacji Wizualnej, który podaje jednolite standardy komunikacji wizualnej.

Dodaj komentarz

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.