Nowy Dwór Maz: Dzień flagi u strażaków

W dniu 2 maja 2021 r. zmiana służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nowym Dworze Mazowieckim miała charakter uroczystego apelu z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie zbiórki, w której uczestniczyła zmiana zdająca i przyjmująca służbę oraz Zastępca Dowódcy JRG, dokonano podniesienia flagi państwowej na maszt.

Dzień Flagi został ustanowiony przez Sejm na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.

W związku z tym w wielu miejscach Polski dzień 2 maja jest obchodzony poprzez organizowanie różnego rodzaju wydarzeń czy manifestacji patriotycznych, podczas których eksponowane są nasze barwy narodowe.

Flagą Polski w obecnym kształcie, według ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, jest prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej i proporcji 5:8, umieszczony na maszcie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, za flagę Polski uważany jest także wariant z godłem Polski, umieszczonym pośrodku białego pasa. Ustawa stanowi, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.

Barwy flagi złożone z dwóch poziomych pasów: białego oraz czerwonego są odwzorowaniem kolorystyki godła państwowego, który stanowi orzeł biały na czerwonym polu. Zgodnie z zasadami heraldyki pas górny reprezentuje białego orła, a dolny czerwone pole tarczy herbowej.

Opracowanie: m. bryg. Tomasz Wołoszyn, fot.: KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim