Nowy Dwór Maz: Otwarto Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej

28 września odbyło się oficjalne otwarcie Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej Modlin. Ośrodek zlokalizowany jest w Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Leśnej.

W imieniu Ministra Obrony Narodowej w uroczystości uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej prof. dr hab. Wojciech FAŁKOWSKI. W otwarciu wzięli też m.in. udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, cywilnych i wojskowych służb medycznych, farmaceutycznych, sanitarnych i weterynaryjnych, władze samorządowe miasta: Burmistrz Jacek Kowalski i Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Bisialski, przedstawiciele służb mundurowych.

Uroczystości prowadził Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej generał brygady dr n. med. Stanisław Żmuda.

Podczas części oficjalnej odczytano decyzję o nadaniu imienia płk. lek. Mikołaja Zygmunta Kwaśniewskiego Wojskowemu Ośrodkowi Medycyny Prewencyjnej w Modlinie. Ponadto, rozkazem Ministra Obrony Narodowej wyróżniono kadrę i pracowników wojskowej służby zdrowia zaangażowanych w zabezpieczenie sanitarno-epidemiczne Szczytu NATO w Warszawie oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Po zakończonej uroczystości zaproszeni goście mogli zwiedzić nowy obiekt WOMP Modlin, zapoznać się z zakresem działania WOMP-u oraz możliwościami diagnostycznymi laboratoriów jak również obejrzeć pokaz działania Zespołu Reagowania Epidemiologicznego WOMP oraz Dekontaminacji, Mobilnego Laboratorium Mikrobiologicznego na kontenerze i elementów Szpitala Polowego Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych w trakcie zabezpieczenia przyjęcia pacjenta z podejrzeniem o zakażenie chorobą szczególnie niebezpieczną.

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej (WOMP) w Modlinie jest jednostką organizacyjną Wojskowej Służby Zdrowia podległą bezpośrednio Dyrektorowi Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON. Wykonuje rozpoznanie zagrożeń czynnikami biologicznymi, a także zadania w zakresie Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Farmaceutycznej, dysponując zapleczem diagnostyczno-laboratoryjnym. Ośrodek przygotowany jest do skutecznej osłony przeciwepidemicznej i przeciwepizootycznej wojsk w rejonie odpowiedzialności terytorialnej.

Na zakończenie odbył się pokaz tresury psów służbowych Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Warszawy.

/autor: Aneta Pielach – Pierścieniak/

2 thoughts on “Nowy Dwór Maz: Otwarto Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej

Dodaj komentarz

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.