Odprawa roczna nowodworskich policjantów

Pod koniec stycznia odbyła się odprawa roczna policjantów Komendy Powiatowej Policji, podczas której nowodworscy policjanci podsumowali efekty pracy w 2018 roku. Prawie we wszystkich kategoriach przestępczych funkcjonariusze odnotowali w ubiegłym roku spadek. Mniej było przestępstw rozbójniczych, kradzieży, kradzieży z włamaniem, bójek, uszczerbku na zdrowiu i uszkodzeń rzeczy. W 2018 r. na terenie całego powiatu wzrosła również liczba ujawnionych przestępstw gospodarczych oraz narkotykowych. Należy podkreślić, że nowodworska policja osiągnęła najwyższy poziom wykrywalności w całym garnizonie stołecznym. To ponad 79% wykrytych przestępstw.

Powiat Nowodworski coraz bardziej bezpieczny. Podsumowanie 2018 roku.
W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Komendanta Stołecznego mł. insp. Krzysztof Smela, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Marek Chodakowski, Starosta Nowodworski Krzysztof Kapusta wraz z przedstawicielami lokalnych samorządów, prokuratorzy rejonowi z Nowego Dworu, przedstawiciele służb i instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa oraz kadra kierownicza KPP w Nowym Dworze Mazowieckim.

Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Marek Chodakowski podczas odprawy podsumował wyniki pracy policjantów w roku 2018 oraz omówił o cele i zadania stojące przez funkcjonariuszami w nowym roku.

Komendant Powiatowy Policji monitoruje pod kątem bezpieczeństwa obszar o powierzchni 691 km2, który zamieszkuje blisko 79 000 osób. Każdego dnia w minionym roku nowodworscy policjanci podejmowali średnio 35 interwencji na dobę, w ciągu roku 26 784 razy badali stan trzeźwości, kontrolowali 24 280 uczestników ruchu drogowego. Zatrzymali 563 podejrzanych o popełnienie przestępstwa.

Działania prewencyjne
W ubiegłym roku nowodworscy policjanci podjęli 12 666 interwencji. Najwięcej dotyczyło miejsc publicznych (6144), interwencji domowych zaistniało 1068.W ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie funkcjonariusze sporządzili w ubiegłym roku 166 Niebieskich Kart.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Podczas odprawy omówiono też bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W 2018r. odnotowano 57 wypadków (2017-59), 1144 kolizji (2017-1247). 95 kolizji zaistniało z powodu wtargnięcia zwierzęcia na drogę. W zdarzeniach drogowych śmierć poniosło 13 osób (2017-13), a 65 osoby zostały ranne (2017-63)

Efekty pracy pionu kryminalnego
Nowodworscy policjanci zanotowali znaczny spadek 7 głównych kategorii przestępstw (w 2017 r. – 514, w 2018 r. – 409), które to są uznawane przez społeczeństwo za najbardziej uciążliwe. Poniżej przedstawiamy szczegółową analizę:

– Przestępczość rozbójnicza – 2018 –7, 2017–8;
– Bojka i pobicie – 2018–8, 2017–12;
– Uszczerbek na zdrowiu – 2018-17-, 2017-20;
– Uszkodzenie rzeczy – 2018-71, 2017-81:
– Kradzież cudzej rzeczy – 2018-222, 2017-242;
– Kradzież z włamaniem – 2018-84, 2017-151;
– Kradzież samochodu – 2018-27, 2017-18,

Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Marek Chodakowski w podsumowaniu wyników pracy za 2018 r. powiedział m.in., że główne cele działania nowodworskiej policji to poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, profesjonalizm, partnerstwo, współpraca z samorządami, a przede wszystkim współdziałanie i wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Te cele są możliwe do osiągnięcia poprzez skuteczne programy prewencyjne, wdrażanie coraz efektywniejszych form i metod działania i weryfikację już stosowanych.

Nie zabrakło również ciepłych słów ze strony zaproszonych gości, którzy jednogłośnie podkreślili, że profesjonalizm policjantów podległych KPP w Nowym Dworze Mazowieckim, pozwala na zapobieganie i skuteczne ściganie przestępczości na terenie powiatu nowodworskiego.

Odprawę podsumował Zastępca Komendanta Stołecznego Policji mł. insp. Krzysztof Smela, który podziękował za skuteczną pracę nowodworskich policjantów. Komendant skierował także słowa uznania do obecnych przedstawicieli lokalnego samorządu, prokuratury oraz służb, dziękując im za dotychczasową współpracę i wsparcie.

KPP Nowy Dwór Mazowiecki

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.