Podróże z Warszawy w kierunku Nasielska – kolejny etap przygotowania inwestycji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamierzają zwiększyć ofertę kolei w komunikacji regionalnej i dalekobieżnej z Warszawy w kierunku Nasielska. W ramach opracowywanej dokumentacji studialnej wybrane zostały dwa korytarze przebiegu nowego odcinka linii kolejowej, które zostaną poddane dalszym szczegółowym analizom technicznym. Wyniki zaprezentowano samorządom, a w kolejnym kroku zostaną przedstawione mieszkańcom.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz z wykonawcą dokumentacji przedprojektowej dla zadania „Zwiększenie przepustowości na odcinku Warszawa Wschodnia – Nasielsk (Kątne/Świercze)” w ramach projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów” przeprowadzili spotkanie z samorządami położonymi przy linii kolejowej m.in. dzielnic Warszawy, Legionowa, Nowego Dworu Mazowieckiego, Nasielska, Wieliszewa. Zaprezentowano zaawansowanie prac nad dokumentacją przedprojektową. W ramach analizy wielokryterialnej i uwzględniając opinie zebrane z konsultacji z 2020 oraz 2021 roku wybrano dwa z siedmiu korytarzy, dla których przygotowane zostaną szczegółowe analizy techniczne.

Podczas prac studialnych w I kw. 2023 roku zaplanowano kolejne spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, którzy będą mogli zapoznać się ze szczegółowymi rozwiązaniami i przekazać swoją opinię. Wnioski ze spotkań pozwolą wyłonić najlepsze rozwiązanie dla przyszłej inwestycji.

W lipcu 2020 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na opracowanie studium wykonalności na rozbudowę linii kolejowej w kierunku Legionowa i Nasielska. Dokumentacja przedprojektowa określi jak będzie wyglądał rozwój linii kolejowej. Konsultacje społeczne pozwolą na wybranie optymalnego wariantu inwestycji, która poprawi przepustowość sieci kolejowej i warszawskiego węzła kolejowego.

Planowane zakończenie studium wykonalności to III kwartał 2024 roku. Studium będzie podstawą do szczegółowego planowania projektu po 2024 roku.

Najważniejszym efektem planowanej inwestycji ma być oferta atrakcyjnych podróży między Nasielskiem i Legionowem, w regionie i na dalszych trasach. Od strony technicznej przewidziano rozdzielenie ruchu dalekobieżnego od aglomeracyjnego oraz przebudowę i budowę nowych przystanków. Inwestycja będzie przyjazna dla środowiska – pozwoli na lepsze wykorzystanie kolei i zmniejszenie ruchu samochodowego.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.