Pomiechówek: Porozumienie między strażami

Na początku lipca odbyło się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim a Jednostką Wojskowej Straży Pożarnej w Pomiechówku.

W ramach porozumienia strony zadeklarowały współpracę podczas działań ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu nowodworskiego. Dzięki temu, że strażacy WSP Pomiechówek pełnią służbę 24h na dobę, pozostają w stałej gotowości do natychmiastowego wyjazdu do zdarzeń w sytuacji zagrożenia.

W spotkaniu uczestniczyli: Komendant Powiatowy PSP w Nowym Dworze Mazowieckim bryg. Stanisław Brzozowski, Szef Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej podpułkownik Mariusz Wojtaszek, Szef Składu Pomiechówek starszy chorąży sztabowy Dariusz Liberek oraz Komendant Wojskowej Straży Pożarnej w Pomiechówku młodszy chorąży Mariusz Paprota.

WSP Pomiechówek wchodzi w skład jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu. Łącznie do dyspozycji jest 21 jednostek. 12 z nich jest włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 9 jednostek, w tym WSP Pomiechówek, wchodzi w skład jednostek, które nie zostały włączone do systemu.

Zobacz również