Zakroczym: Kapituła Prowincjalna wybrała nowe władze zakonne

W trzecim dniu odbywającej się w zakroczymskim klasztorze XXVI Kapituły Prowincjalnej, w święto św. Wawrzyńca z Brindisi, kapucyna i doktora Kościoła, bracia dokonali wyboru Ministra Prowincjalnego, jego Wikariusza oraz członków Rady.

Na drugą kadencję został wybrany br. Łukasz Woźniak. Do Zarządu zostali wybrani również br. Tomasz Wroński wikariusz prowincjalny (druga kadencja), br. Piotr Owczarz II radny, br. Artur Fredo III radny, br. Piotr Wardawy IV radny.

Kapituła to czas rozeznawania aktualnej sytuacji wspólnoty prowincjalnej w różnych kontekstach. Bracia będą przyglądać się swojemu życiu i sposobom realizacji powołania kapucyńskiego we współczesnym świecie. Do Zakroczymia przyjechało ponad 60 delegatów, w tym bracia pracujący na Białorusi, Łotwie, we Włoszech, Turcji, Gabonie, Szwecji i Belgii. W Kapitule wezmą również udział bracia-goście z Białorusi, Włoch i Belgii.

Zobacz również