Pomiechówek: Unijne wsparcie na inwestycje

Ponad 38 mln zł unijnego dofinansowania trafi do gminy Pomiechówek. To środki na przygotowanie terenów inwestycyjnych w Nowym Modlinie. Z kolei ponad 15,6 mln zł wesprze działania związane z odnawialnymi źródłami energii planowane w gminach Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno oraz Teresin. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty otrzymają wsparcie w wysokości ponad 54 mln zł w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, wójt gminy Pomiechówek Dariusz Bielecki oraz wójt gminy Sochaczew Mirosław Orliński.

POMIECHÓWEK INWESTUJE W ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dzięki środkom unijnym do końca 2019 r. w Nowym Modlinie w gminie Pomiechówek zostaną uporządkowane i przygotowane tereny inwestycyjne dla przedsiębiorców. Obszar 230 ha zostanie wyposażony w infrastrukturę techniczną oraz sieci kanalizacyjną (sanitarną i deszczową), wodociągową, telekomunikacyjną, elektroenergetyczną i gazową. Dodatkowo w ramach projektu zostanie wybudowana wewnętrzna infrastruktura komunikacyjna tj. drogi, ścieżki rowerowe, chodniki wraz infrastrukturą towarzyszącą. Urządzenia infrastruktury technicznej oraz drogi położone na terenie realizowanej inwestycji zostaną powiązane z już istniejącą komunikacją.

Tytuł projektu: Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Nowym Modlinie w gminie Pomiechówek w celu nadania im nowych funkcji społecznych i gospodarczych (Pom Invest)
Beneficjent: Gmina Pomiechówek
Całkowita wartość projektu: 54 923 586,30 zł
Kwota dofinansowania: 38 474 674,80 zł (34 089 596,75 zł EFRR + 4 385 078,05 BP)
Działanie: 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu

POWIAT SOCHACZEWSKI STAWIA NA NISKOEMISYJNOŚĆ

Na terenie czterech gmin – Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin powstanie infrastruktura służąca do produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł. Już pod koniec przyszłego roku dzięki wsparciu unijnemu w budynkach prywatnych oraz użyteczności publicznej będą zamontowane m.in. kolektory słoneczne czy panele fotowoltaiczne. W ramach projektu zakupione zostaną również pompy ciepła i piece na biomasę. Pierwszy etap realizacji projektu zakłada zakup i montaż 216 jednostek wytwarzania energii elektrycznej i 151 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. Natomiast w drugim etapie zakupionych i zamontowanych będzie 105 jednostek wytwarzania energii elektrycznej i 89 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE.

Tytuł projektu: Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin
Beneficjent: Gmina Sochaczew
Całkowita wartość projektu: 13 575 723,42 zł
Kwota dofinansowania: 9 943 520,11 zł
Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)

Tytuł projektu: Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin – II etap
Beneficjent: Gmina Sochaczew
Całkowita wartość projektu: 7 608 619,01 zł
Kwota dofinansowania: 5 722 948,41 zł
Działanie: 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)

O RPO WM 2014-2020
Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.