Pilne
  • *** 21 kwietnia w Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku i Leoncinie odbędzie się II tura wyborów Wójta/Burmistrza *** Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21                  *** 21 kwietnia w Nowym Dworze Mazowieckim, Nasielsku i Leoncinie odbędzie się II tura wyborów Wójta/Burmistrza *** Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21  

Porozumienie o współpracy Wojewody Mazowieckiego i 6 MBOT

Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski, 23 lutego 2024 r., podpisał porozumienie o współpracy z przedstawicielem 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego – Dowódcą Brygady płk. Witoldem Bubakiem. Porozumienie dot. współpracy w zakresie zapewnienia sprawnej i skutecznej realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym na terenie województwa mazowieckiego.

W ramach podpisanego porozumienia Wojewoda Mazowiecki oraz 6 MBOT oświadczają, że zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt. 4, art. 25 ust. 1, 2 i 3 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, art. 22 pkt 4 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, art. 11 pkt. 3, art. 22 pkt. 6,7 ustawy z 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny oraz art. 18 ustawy z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej zobowiązują się do:

– współpracy oraz wymiany informacji dotyczących sytuacji kryzysowych występujących na obszarze województwa mazowieckiego, ich skutków oraz podejmowanych działań;
– współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych na terenie województwa mazowieckiego;
– współpracy w zakresie planowania, aktywowania i koordynowania użycia sił i środków w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej (zagrożeń niemilitarnych).

Zgodnie z podpisanym porozumieniem Wojewoda Mazowiecki oraz 6 MBOT zobowiązują się ponadto do informowania o planowanych szkoleniach, ćwiczeniach, treningach z zakresu reagowania kryzysowego na terenie województwa mazowieckiego.

Podpisanie porozumienia ma na celu usprawnienie współpracy komponentu wojskowego z administracją publiczną i służbami zespolonymi wojewody w reagowaniu na sytuacje kryzysowe, co podniesie wydatnie poziom bezpieczeństwa mieszkańców województwa.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.