Straż Graniczna zatrzymała 3 osoby za ułatwianie pobytu cudzoziemcom w Polsce

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin zatrzymali dwoje obywateli Ukrainy i Polkę narodowości ukraińskiej za legalizowanie pobytu cudzoziemcom wbrew obowiązującym przepisom, wykorzystując do tego sfałszowane i wyłudzone dokumenty w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Czynności w sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Płocku.

Do zatrzymania trójki podejrzanych – dwojga obywateli Ukrainy w wieku 33 i 49 lat oraz 54 – letniej Polki doszło w ubiegłym tygodniu na terenie Warszawy i północnego Mazowsza. W miejscach zamieszkania podejrzanych, a także na terenie trzech innych posesji funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli blisko 600 zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, ponad 20 umów o pracę, 26 pieczątek różnych podmiotów gospodarczych, zaświadczenia dokumentujące szkolenia BHP oraz nośniki pamięci i urządzenia, na których ujawniono kopie dokumentów podróży cudzoziemców oraz gotowe do druku upoważnienia do reprezentowania pojawiających się w sprawie podmiotów gospodarczych. Ponadto zajęto i zabezpieczono mienie ruchome w postaci środków pieniężnych w kwocie 12 400 PLN, 1 100 USD i 360 EUR.

Zatrzymane osoby podejrzewa się o składanie w urzędach wojewódzkich wniosków o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemcom, posługując się przy tym podrobionymi upoważnieniami
do reprezentowania danego podmiotu gospodarczego, który miał rzekomo zatrudnić cudzoziemców – wprowadzając w ten sposób w błąd urzędników państwowych. Grupa działając w ten sposób ułatwiła, co najmniej kilkuset cudzoziemcom – głównie obywatelom Ukrainy, Bangladeszu, Nigerii, Pakistanu, Nepalu, Indii, Azerbejdżanu, Filipin oraz Ghany – pobyt na terytorium Polski wbrew obowiązującym przepisom. Podejrzani z działalności przestępczej uczynili sobie źródło stałego dochodu. Jak ustalono w toku prowadzonych czynności przedmiotowe zezwolenia sprzedawane były w dużych ilościach, które wyceniano od 1 do 5 zezwoleń na kwotę 1 300 PLN za sztukę , od 5 do 10 zezwoleń 1 200 PLN za sztukę i powyżej 10 zezwoleń w kwocie 1 100 PLN za sztukę.

Trójce zatrzymanych przedstawiono zarzuty o czyn z art. 264a § 1 kk. w zb. z art. 270 § 1 kk. w zb.
z art. 272 kk. Wobec wszystkich zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania terytorium RP w połączeniu z zatrzymaniem ich paszportów, dozoru policyjnego
oraz zakazu kontaktowania się między sobą.

———–
Art. 264a. kk. Umożliwienie nielegalnego pobytu na terytorium RP
§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, umożliwia lub ułatwia innej osobie pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. W wyjątkowych wypadkach, gdy sprawca nie osiągnął korzyści majątkowej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Art. 270. Fałszowanie dokumentu i używanie go za autentyczny
§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 272. Podstępne wyłudzenie poświadczenia nieprawdy w dokumencie
Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zobacz również