Tak minął rok w 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego funkcjonuje od 1 lipca 2017 roku. Brygada jest częścią Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), które od chwili utworzenia są już trzecim co do wielkości rodzajem Sił Zbrojnych.

Służbę w 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej pełnią żołnierze zawodowi oraz żołnierze OT. W skład Brygady wchodzą cztery bataliony lekkiej piechoty (blp): 61 blp w Grójcu, 62 blp w Radomiu, 64 blp w Pomiechówku i 65 blp w Płocku. Stałym rejonem odpowiedzialności Brygady jest południowe Mazowsze. Patronem Brygady jest rotmistrz Witold Pilecki herbu Leliwa ps. „Witold”, „Druh”. Współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej, żołnierz Armii Krajowej. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony w 1948. Unieważnienie wyroku nastąpiło w 1990 Pośmiertnie, w 2006 otrzymał Order Orła Białego, a w 2013 został awansowany do stopnia pułkownika.

Jakie są nasze zadania?
To ścisłe współdziałanie z wojskami operacyjnymi, które w wypadku konfliktu będą działać na terenie województwa mazowieckiego. Niemniej istotna jest ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Na bieżąco realizowana jest też współpraca z wojewodą mazowieckim i organami samorządu terytorialnego, także w zakresie zarządzania kryzysowego.

Co udało nam się zrealizować?
W kwietniu rozpoczęły się pierwsze szkolenia żołnierzy-ochotników. Szkolenia wstępne podzielone są na dwa moduły: podstawowy – dla kandydatów bez przeszkolenia wojskowego i wyrównawczy – dla żołnierzy rezerwy. W grudniu przeprowadzona została już czwarta tura tych szkoleń. Ukoronowaniem szkoleń podstawowych są uroczyste przysięgi wojskowe. 27 maja żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, po raz pierwszy złożyli przysięgę. W ciągu ostatnich miesięcy w 2018 roku odbyły się cztery zaprzysiężenia: w Radomiu, w Płocku, w Warszawie (dwukrotnie). W niektórych miejscowościach były to pierwsze, historyczne uroczystości.

Od maja Brygada prowadzi również ćwiczenia rotacyjne realizowane w wariancie weekendowym. Podczas pierwszego roku służby w trakcie ćwiczeń realizowany jest etap szkolenia indywidualnego.

Kim są żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej?
Są przede wszystkim patriotami. W szeregach 6MBOT spotykamy przedstawicieli różnych profesji. Żołnierze to zarówno uczniowie szkół średnich, studenci, jak i przedsiębiorcy, nauczyciele, oraz pracownicy biurowi. Szerokie grono żołnierzy to pielęgniarki i ratownicy medyczni oraz wodni. Wśród Terytorialsów są także małżeństwa, rodzeństwa, a także ojcowie i matki z dziećmi. Obecność rodziny podczas szkoleń to duże wsparcie i motywacja.

Żołnierze Brygady pamiętają o swoich bohaterach
25 maja, w 70 rocznicę śmierci patrona, Dowódca Brygady płk Grzegorz Kaliciak asystował Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie w ceremonii złożenia kwiatów pod ścianą śmierci na terenie byłego aresztu śledczego na warszawskim Mokotowie. W tym samy dniu delegacja żołnierzy złożyła kwiaty pod pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego. W przededniu 74 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego Dowódca Brygady złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą udział rotmistrza Pileckiego w powstaniu warszawskich. Pierwszego sierpnia w godzinę „W” żołnierze 6 Brygady OT stanęli na posterunku honorowym w kwaterze Zgrupowania AK „Chrobry II” na powązkowskim cmentarzu wojskowym. Podniosłą oprawę miała przysięga wojskowa odbywająca się na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL – miejscu stracenia rotmistrza Pileckiego.

We wszystkich uroczystościach gościem honorowym jest Pani Zofia Pilecka – córka naszego patrona. Żołnierze stale wspierają żołnierzy Armii Krajowej, współpracując ze Związkiem Powstańców Warszawskich oraz Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Kombatanci z należytymi honorami goszczeni są podczas przysięg Mazowieckich Terytorialsów.

Zawsze gotowi, aby pomagać
Wsparcie lokalnych społeczności, nie tylko podczas sytuacji kryzysowych, jest wpisane w służbę każdego żołnierza WOT. Dlatego mazowieccy Terytorialsi nie tylko włączają się w akcje społeczne, ale również sami je organizują. W listopadzie żołnierze 61 batalionu lekkiej piechoty z Grójca przeprowadzili zbiórkę krwi. Część oddanej krwi została przekazana na rzecz 20-letniego Dominika, który zmaga się z białaczką. Łącznie zebrano 40 litrów krwi. Akcja odbyła się w Jednostce Wojskowej w Ogrodzienicach. 27 września odbył się 2 Bieg Terytorialsa w Kampinosie integrujący środowisko mundurowe i promujący zdrowy tryb życia niezbędny w służbie. Żołnierze 62 batalionu lekkiej piechoty z Radomia zaangażowali się w grudniu m.in. w „Szlachetną Paczkę”, i „ Paczkę dla bohatera”. W styczniu 2019 r. żołnierze Brygady pomagali członkom Zarządu Okręgu Warszawa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Wspólnie z kombatantami urządzali siedzibę zarządu, która znajduje się w historycznym budynku warszawskiej PAST-y.

Współpraca z partnerami społecznymi
Ważnym punktem działalności jest także współpraca ze szkołami. Żołnierze, w ramach zawartego planu współpracy, cyklicznie prowadzą zajęcia w szkołach z klasami o profilu mundurowym. Na prośbę kilku mazowieckich szkół Terytorialsi przeprowadzili spotkania z najmłodszymi mieszkańcami miasta. Była to świetna okazja do zapoznania uczniów z elementami pomocy przedmedycznej, która stanowi istotną część programu szkolenia WOT. Dowódca Brygady przeprowadził liczne wykłady w szkołach średnich i uczelniach wyższych na terenie Warszawy, Grójca, Radomia i Płocka.

Plany na 2019 rok
Najbliższa, już piąta edycja szkolenia, zaplanowana jest od 16 marca do 31 marca. Ochotnicy, którzy pełnili wcześniej służbę wojskową będą szkolić się od 24 marca do 31 marca. Zainteresowani ochotnicy mogą zgłaszać się do Wojskowych Komend Uzupełnień: w Warszawa-Śródmieście, Warszawa-Mokotów, Warszawa-Ochota, Radom, Płock, Garwolin.

2 marca w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Płocku oraz 3 marca na terenie Urzędu Miasta w Grójcu odbędzie się kolejna honorowa zbiórka krwi, w której wezmą udział żołnierze Brygady. Akcje krwiodawstwa są cyklicznie organizowane w Wojskach Obrony Terytorialnej. 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego herbu Leliwa ps. „Witold”, „Druh” została powołana w drugim etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym rejonem odpowiedzialności jest południowe Mazowsze. W skład brygady wchodzą cztery bataliony lekkiej piechoty (blp): 61 blp z siedzibą w Grójcu, 62 blp w Radomiu, 64 blp w Pomiechówku i 65 blp w Płocku. Brygadą dowodzi płk Grzegorz Kaliciak oficer z 26-letnim doświadczeniem, uczestnik misji zagranicznych w Iraku i Afganistanie.

Na obecnym etapie rozwoju głównym zadaniem brygady jest dalsze formowanie i szkolenie żołnierzy OT. Mazowieccy Terytorialsi wspierają także lokalne społeczności oraz administracje lokalną.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.