Uczcili pamięć Żołnierzy

Klub Kombatanta w Czosnowie i Urząd Gminy Czosnów uczcili pamięć Żołnierzy, którzy oddali swoje życie w 1939 r. za Ojczyznę. Uroczystości patriotyczno-religijne rozpoczęły się Mszą św., koncelebrowaną przez ks. prof. dr hab. Józefa Mandziuka i ks. kan. Mieczysław Mickiewicz.

Ks. prof. dr hab. Józefa Mandziuk skierował do zebranych słowa, przypominające historyczne uwarunkowania września 39, ale również odniósł się do współczesnych wydarzeń, wlewając w serca słuchaczy nadzieję na lepszą przyszłość.

Następnie delegacje, księża, poczet sztandarowy Klubu Kombatanta i liczni uczestnicy uroczystości w hołdzie bohaterom złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie zbiorowym Żołnierzy kampanii wrześniowej 1939 r. Wicewójt Gminy Czosnów- Piotr Rutkowski podziękował zebranym za pamięć i oddani czci bohaterom. Również Prezes Klubu Kombatanta – Czesława Albekier ze wzruszeniem podkreśliła ważność kultywowania pamięci, tych, którzy oddali życie za Ojczyznę.

Zobacz również