Uroczystości ku czci Żołnierzy Niezłomnych w Popowie Borowym

W niedzielę 16 czerwca br. przy krzyżu w Popowie Borowym odbyły się uroczystości upamiętniające Żołnierzy Niezłomnych – Żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, poległych w dniu 23 czerwca 1950 roku w walce z obławą żołnierzy i funkcjonariuszy komunistycznego aparatu terroru.

Podczas uroczystości pamiętano o:

• podporucznik Władysław Grudziński ps. „Pilot” – dowódca patrolu,

• podporucznik Kazimierz Chrzanowski ps. „Wilk”, „Ketling”,

• podporucznik Czesław Wilski ps. „Brzoza”, „Zryw”,

• podporucznik Hieronim Żbikowski ps. „Gwiazda”, „Twardowski”.

Ich patrol wchodził w skład oddziału podporucznika Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój”. Warto również przypomnieć, iż czwórka naszych Bohaterów wraz z „Rojem” została mianowana pośmiertnie na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudę podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w dniu 26 września 2018 r.

Patronat honorowy nad uroczystościami objął Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, zaś partnerami byli Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Głównymi i najważniejszymi uczestnikami upamiętnienia byli – jak zawsze niezawodni – członkowie rodzin Żołnierzy NZW poległych w Popowie Borowym, a wśród nich szczególnie córka Władysława Grudzińskiego – Pani Helena Śnieżko. Wśród gości przybyłych na uroczystość znaleźli się m.in.
• Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Karol Polejowski oraz Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie dr Tomasz Łabuszewski,
• przedstawiciel Dowódcy 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia – ppłk Tomasz Dzieńkowski,
• przedstawiciel 64. Batalionu Lekkiej Piechoty w Pomiechówku, wchodzącego w skład 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Radomiu – ppor. Paweł Osiński,
• przedstawiciel 54. Batalionu Lekkiej Piechoty z Zegrza Południowego, wchodzącego w skład 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie – ppor. Mikołaj Kostrzewa,
• delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej z ppłk. Jerzym Białoskórskim Sekretarzem Zarządu Głównego oraz Panem Henrykiem Ruszczykiem Wiceprezesem Okręgu Mazowieckiego Związku,
• przedstawiciele Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z członkiem Zarządu Okręgu Mazowieckiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – Panią Izabelą Strojek na czele,
• przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Adama Struzika: Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Pan Radosław Rybicki,
• przedstawiciele władz Powiatu Nowodworskiego: Starosta Nowodworski Pani Magdalena Biernacka oraz Wicestarosta Nowodworski Pan Andrzej Pacocha,
• radni Rady Powiatu Nowodworskiego z Przewodniczącym Rady – Panem Marcinem Gągolewskim na czele,
• radni Rady Miejskiej w Nasielsku z Przewodniczącym Rady – Panem Markiem Gerasikiem na czele.
Byli z nami również żołnierze Wojska Polskiego: Kompania Honorowa 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia pod dowództwem podporucznika Fabiana Maciejewskiego.

Licznie reprezentowane były delegacje instytucji życia publicznego z terenu Gminy Nasielsk, Ochotniczych Straży Pożarnych, harcerzy oraz poczty sztandarowe.

W tym roku uroczystość rozpoczęła się o godz. 9.00 mszą św., którą odprawił i homilię wygłosił ks. Waldemar Marciniak – proboszcz parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie. O oprawę muzyczną zadbał Pan Piotr Drzazgowski, a czytanie mszalne przeczytała Pani Jadwiga Szymańska.

Bezpośrednio po mszy św. nastąpiło wprowadzenie na miejsce uroczystości Kompanii Honorowej 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia pod dowództwem podporucznika Fabiana Maciejewskiego. Po wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego głos zabrała Pani Anna Śnieżko, która pięknie podsumowała działalność Żołnierzy Niezłomnych: „chcieli nas zakopać, nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem. Dziś patrzę na Was tu obecnych i widzę plon”. Następnie przemówił dr hab. Karol Polejowski – Zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. List od Marszałka Województwa Mazowieckiego odczytał Pan Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Jako ostatni głos zabrał gospodarz uroczystości – Burmistrz Nasielska, Pan Radosław Kasiak.

Po wystąpieniach przyszedł czas na część uroczystości w ceremoniale wojskowym, w którym wzięła udział Kompania Honorowa 2. Mazowieckiego Pułku Saperów. Apel Pamięci, przywołujący żołnierzy antykomunistycznego podziemia po II wojnie światowej, odczytała kapitan Monika Jasińska. Dla uczczenia pamięci Żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego poległych w Popowie Borowym żołnierze oddali trzykrotną salwę honorową.

Na zakończenie 40 delegacji oddało cześć naszym Bohaterom Niezłomnym składając wiązanki kwiatów lub zapalając znicze pod krzyżem.

Uroczystość poprowadziła Pani Żaneta Łukaszewicz-Karaś – Główny specjalista w Wydziale Organizacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w tym jakże ważnym wydarzeniu.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Wyłacz adblocka!

Wykryliśmy, że używasz rozszerzeń do blokowania reklam. Utrzymujemy się wyłącznie z reklam. Wesprzyj nas, wyłączając je.